sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > SUSTENTO atbalstītie projekti > “Esi vesels!” Drukāt
“Esi vesels!”

Projekta norises un aktivitāšu apraksts

 

Projekta “ Esi vesels” norises gaita ir vērtējama pozitīvi. Projekta ietveros tika veiktas pārrunas ar biedrības “ Gaismas stars” biedriem un organizēta viktorīna par tēmu “ Veselīgs dzīves veids”, kā arī tika organizēts divu dienu brauciens uz Latgali, maršrutā iekļaujot bioloģisko saimniecību apmeklējumu, Maizes muzeja apmeklējumu un fiziskās aktivitātes. Projekta mērķis bija veicināt biedrības “Gaismas stars” biedru izpratni par veselīga dzīves veida iespējām, kā arī sekmēt viņu motivāciju mainīt ierasto dzīves veidu, kas palīdzētu uzlabot personas fizisko un garīgo veselības stāvokli. Kopumā projektā piedalījās 41 cilvēks. Projekta noslēgumā notika pārrunas ar projekta dalībniekiem par redzēto un gūtajiem iespaidiem, kā arī tika veikta dalībnieku anketēšana par projekta norisi.

 

Projekta iesākumā tika organizēta projekta dalībnieku tikšanās, lai dalībniekus iepazīstinātu ar projekta mērķi un aktivitātēm. Pārrunas ar projekta dalībniekiem par veselīga dzīves veida pamatprincipiem, kā arī viktorīna “ Esi vesels” tika organizētas ar mērķi atsvaidzināt iegūtās zināšanas un noskaņoties gaidāmajam braucienam. Pārrunās un viktorīnā tika skartas tādas tēmas kā veselīga dzīves veida pamatprincipi, ķermeņa svars, medikamentu ietekme uz svara palielināšanos, svara samazināšanas iespējas, veselīgs uzturs, fiziskās aktivitātes, zāļu tējas. Šī bija iespēja uzzināt kaut ko jaunu un atsvaidzināt zināšanas arī tiem projekta dalībniekiem, kuri līdz šim nebija piedalījušies nodarbībās par veselīgu dzīves veidu. Vairums aptaujāto dalībnieku atzinuši, ka sagatavošanās aktivitātes ir palīdzējušas noskaņoties gaidāmajam braucienam, un daļa aptaujāto atzinuši, ka tas palīdzējies arī kaut ko jaunu uzzināt.

 

Projekta laikā tika apmeklēts:

Bioloģiskā saimniecība “ Ragāres” Skrīveru pagastā. Šajā saimniecībā bija iespējams uzzināt un ieraudzīt, kā ārstniecības augi aug savvaļā un dārzā. Projekta dalībniekiem bija iespēja doties līdzi saimniecei pļavā un mācīties ieraudzīt nepieciešamās zālītes dabā. Dalībnieki tika iepazīstināti ar dažādiem ārstniecības augiem un garšaugiem, kas var tikt izmantoti ārstniecībā, tika sniegta izsmeļoša informācija par katru no redzētajiem augiem. Projekta dalībnieki aptaujas anketā atzina - šeit daudzi iepazinuši zālītes, ko līdz šim nav zinājuši, kā arī guvuši atziņu, ka Latvijas laukos ir ļoti daudz dažādu augu, kurus var izmantot ārstnieciskos nolūkos.

 

Zāļu tēju saimniecība “ Kurmīši” Krāslavas rajona Ūdrīšu pagastā. Projekta dalībniekiem bija iespēja salīdzināt “ Ragārēs” iegūtās zināšanas un redzēto ar to informāciju, ko atraktīvā veidā pasniedza “ Kurmīšu “ saimnieks Ivars Geiba. Salīdzinot ar iepriekšējo saimniecību, “Kurmīšos” ārstniecības augi tiek audzēti vairāku hektāru platībā. Apmeklētāji tika iepazīstināti ar saimniecībā augošajiem augiem un to pielietojumu, tika piedāvāta iespēja pašiem nodegustēt zāļu tējas, iepazīties ar tēju kaltēšanas procesu, kā arī iegādāties dažādus zāļu tēju maisījumus. Projekta dalībnieki savās anketās atzina, ka šī saimniecība piesaistījusi ar iespēju zāļu tējas nogaršot, kā arī paticis interesantais saimnieka stāstījums.

Sakarā ar neparedzētiem ceļa remontiem, brauciena aktivitātes un maršruts tika nedaudz mainīts un iepazīšanās ar “Daugavas loku” ainavu notika Krāslavas tuvumā. Brauciena dalībniekiem bija iespēja aplūkot skaisto Daugavas ainavu, stāvot Adamovas kalnā un kāpjot 32m augstajā Priedaines skatu tornī. Vairāki biedri ir atzinuši, ka jūtas pārsteigti par Latvijas dabas un Daugavas skatu daudzveidību, turklāt kāpšana skatu tornī daudziem bija kā pārbaudījums un pierādījums saviem spēkiem un drosmei. Bioloģiskā saimniecība “Laima” projekta dalībniekus nodrošināja ar naktsmītni un brokastīm, kas gatavotas no pašu saimniecībā audzētajiem bioloģiskajiem produktiem. Šīs saimniecības piedāvājums izpelnījās visu projekta dalībnieku pozitīvas atsauksmes. Projekta dalībnieki ir apmierināti gan ar laipno uzņemšanu, gan arī ar saimnieces vadīto ekskursiju pa saimniecību, horoskopu parku un saimniecībai piederošo mežu. Dalībnieki tika iepazīstināti ar bioloģiskās saimniekošanas principiem, kā arī ar mežā sastopamajiem ārstniecības un aizsargājamiem augiem.

 

 
 

Iepazīstot saimniecības teritoriju, projekta dalībniekiem tika noorganizēta nūjošanas pamatiemaņu apguve pieredzējuša grupas dalībnieka vadībā. Dalībnieku atsauksmes par šo aktivitāti dalās. Daļa aptaujāto atzīst, ka nebija iespējams pilnvērtīgi apgūt nūjošanas procesu, vairāki cilvēki atzīst, ka arī turpmāk vēlētos apgūt nūjošanu kā veselīgu atpūtas veidu.
Maizes muzejā Aglonā projekta dalībnieki atraktīvā stāstījumā tika iepazīstināti ar maizes tapšanas procesu, tās vērtību latviešu tradīcijās un kultūrā, kā arī bija iespēja izmēģināt roku graudu malšanas procesā. Noslēgumā grupai tika piedāvātas pusdienas no bioloģiski audzētiem produktiem senlatviešu gaumē, ko papildināja saimnieces atraktīvais stāstījums par ēdieniem un tradīcijām. Ekskursijā pietrūka ielūkošanās praktiskā maizes cepšanas procesā, taču, kā anketā atzīst viens no grupas dalībniekiem, atraktīvs gids spēj aizstāt ekspozīcijas trūkumu.

 

Projekta rezultāti
• Biedri ir guvuši lielāku izpratni, zināšanas un praktisku pieredzi par veselīga dzīvesveida iespējām,
• ir iepazinušies ar ārstniecības augiem un garšaugiem, to vākšanu, pielietošanu un nozīmi veselības veicināšanā,
• radusies interese par zāļu tējām, motivācija zāļu tējas lietot ikdienā,
• radies priekšstats par vienkārša ēdiena pagatavošanas alternatīvām,
• izpratne un zināšanas par ekoloģisko saimniecību darbību un tās nozīmi,
• daļēji ir apgūtas nūjošanas pamatprasmes un izpratne par fizisko aktivitāšu nozīmi veselības veicināšanā, daļai biedru ir radusies motivācija uzlabot savas nūjošanas iemaņas,
• uzlabojušās saskarsmes, sadarbības prasmes, gūtas jaunas iemaņas pašaprūpē un spēja adaptēties jaunās situācijās, neierastā vidē, patstāvība,
• visi no aptaujātajiem atzinuši, ka labprāt iesaistītos apmācību programmas par veselīgu dzīves veidu turpinājumā, kas nozīmē, ka dalībniekiem ir radusies lielāka motivācija mainīt ierasto dzīves veidu un rast jaunus paradumus. Līdz ar to jāsecina, ka projekts ir izdevies un sasniedzis izvirzīto mērķi.

Projekta publicitāte
Projekta “Esi vesels!” apraksts, norise, rezultāti un finasētāji tiks publicēti biedrības mājas lapā: www.gaismasstars.lv

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4960558