sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > ANO Konvencija > ASV prezidenta vēsturiskais solis cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājumā Drukāt
ASV prezidenta vēsturiskais solis cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājumā
ASV prezidenta vēsturiskais solis cilvēku ar invaliditāti tiesību jautājumā
 
Prezidents Obama ir uzticīgs saviem vēlētājiem: viņš 2009. gada 30.jūlijā ir parakstījis ANO konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
Tas nozīmē ASV līdzšinējās politikas pāreju uz cilvēktiesību saistību izpildi, kur ierastā dienas kārtība tiek papildināta ar cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
ASV savā pastāvēšanas laikā ir ratificējusi tikai 3 konvencijas (Starptautisko paktu par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām, Konvenciju pret spīdzināšanu un Starptautisko konvenciju par sieviešu visu veidu rasu diskriminācijas izskaušanu), un parasti šie Starptautiskie līgumi ir ratificēti piespiedu brīvprātīgā kārtā. Prezidents Obama ir lauzis šo ”tradīciju”: viņš ir to parakstījis un gādā, lai Senāts ratificētu šo nozīmīgo Cilvēktiesību līgumu.
"Invaliditātes tiesības ir vispārējas tiesības, kas jāatzīst un jāveicina visā pasaulē," sacīja prezidents Obama, ar to apstiprinot 650 miljons pasaules cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības.
Eiropas Savienībā ir vairāk kā 65 miljoni personu ar invaliditāti, kas veido vairāk nekā 10% no 27 valstu pilsoņiem. Kopš 2008.gada maija, kad Konvencija ir stājusies spēkā, to ir parakstījušas visas Eiropas Kopienas dalībvalstis, ratificējušas gan tikai 9 ES valstis, tostarp – Beļģija 2009. gada jūlijā. Sagaidāms, ka Eiropas Kopiena pabeigs ratifikāciju līdz šī gada beigām, un vēsturē tā būs pirmā reize, kad Eiropas Kopiena gatavojas pievienoties Starptautiskajam cilvēktiesību līgumam.
Ar 142 valstu parakstiem un 62 ratifikācijām tikai 28 mēnešu laikā, kopš šis procedūras sākuma, ANO konvencija cilvēkiem ar invaliditāti ir nebijis starptautiskās sabiedrības sadarbības apliecinājums.
2009.gadā no 2. līdz 4.septembrim Eiropas Cilvēku ar invaliditāti forums pārstāvēs Eiropas cilvēku ar invaliditāti kustību vēsturiskajā ANO dalībvalstu konferencē, kurā tiks apspriesti likumdošanas pasākumi, lai īstenotu Konvenciju par cilvēku ar invaliditāti tiesībām.
Carlotta Besozzi, EDF direktore, uzsver, ka "prezidents Baraks Obama ir ne tikai izpildījis savas kampaņas solījumus, bet ir arī nosūtījis pozitīvu signālu valstīm, kas šo Konvenciju vēl nav nedz parakstījušas, nedz arī ratificējušas". ANO konvencija cilvēkiem ar invaliditāti ir saistoša ar to, ka dalībvalstīm ir jāpārskata visi esošie tiesību akti, politikas un programmas, lai nodrošinātu to saskaņotību ar Konvencijas noteikumiem. Konkretizējot, tas nozīmē veicamos pasākumus daudzās jomās, piemēram, - pieeja izglītībai, nodarbinātībai, transportam, infrastruktūrai un sabiedriskajām ēkām, kā arī piešķirt visiem cilvēkiem ar invaliditāti tiesības balsot, nodrošināt politisko līdzdalību, vienlaikus garantējot pilnu rīcībspēju, un sekmēt pāreju no pansionātiem, kuros cilvēki dzīvo atrauti no sabiedrības, uz pašvaldībā un mājās nodrošinātiem pakalpojumiem, veicinot neatkarīgu dzīvi.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4960560