sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > ANO Konvencija > Sagatavots pasākumu plāns ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai Drukāt
Sagatavots pasākumu plāns ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanai
Lai veiksmīgi īstenotu Apvienoto Nāciju Organizāciju (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, Labklājības ministrija ir sagatavojusi veicamo pasākumu plānu turpmākajiem trīs gadiem. Plānā noteikti uzdevumi, aktivitāšu izpildes termiņi un atbildīgās institūcijas.

Konvenciju Latvijā īstenos pakāpeniski, atbilstoši pieejamajiem resursiem un ekonomiskajai situācijai. Plānā paredzēts īstenot dažāda veida pasākumus, to skaitā izpratnes veidošanas un diskriminācijas novēršanas aktivitātes, institūciju pieejamības un tiesas pieejamības pasākumus, kā arī aktivitātes cilvēku ar invaliditāti iekļaušanai sabiedrībā, izglītības, veselības sistēmā un darba tirgū.

Bez tam dažādu aktivitāšu ietvaros plāno izvērtēt vienota Diskriminācijas novēršanas likuma izstrādes nepieciešamību, pakāpeniski sakārtot valsts, pašvaldību, izglītības un ārstniecības iestāžu kā arī transporta pieejamību cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Tāpat paredzēts ieviest valsts apmaksātus atbalsta pasākumus, piemēram, asistenta un surdotulka nodrošināšanu, kā arī rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojumus.

Tuvākajos gados plānots arī apmācīt pedagogus, kas strādā ar bērniem ar invaliditāti, tādejādi, veicinot viņu integrāciju vispārizglītojošās pirmskolās, vispārizglītojošās un profesionālajās izglītības iestādēs. Arī pašvaldībām plānā noteikts obligāto nodrošināmo alternatīvās sociālās aprūpes pakalpojumu apjoms un saturs.

Savukārt 2011.gadā paredzēts papildināt mērķdotācijas pašvaldībām, paredzot papildus finansējumu atalgojumam sociālajiem darbiniekiem, kas strādā ar personām ar garīga rakstura traucējumiem, kā arī sekmēt grupu māju (dzīvokļu) pakalpojumu pieejamību.

To paredz šodien, 2.aprīlī, Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais ANO Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pasākumu plāns 2010.-2012.gadam. Plāns vēl jāsaskaņo ar citām ministrijām un jāapstiprina valdībā.

Pasākumu plāna izstrādē piedalījās pārstāvji gan no nozaru ministrijām, LR Tiesībsarga biroja, Latvijas plānošanas reģioniem, kā arī no biedrībām, kas pārstāv personu ar invaliditāti intereses.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4950615