sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2008. gada novembris Drukāt
2008. gada novembris
07.11.
Līdzdalība SPP pārbaudes vizītē sociālās aprūpes centrā „Jelgava”, apmeklējot arī Jelgavas pusceļa mājas un grupu dzīvokļa pakalpojumus. Vizītē piedalījās I. Šķestere.
12.11.
Seminārs - Eiropas diskusija - Padomes direktīva „Par vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošanu neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas” Latvijā.
Seminārā piedalījās 45 pārstāvji no dažādām ministrijām. Semināra diskusijās uzstājās INGEMARS FARMS – Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma viceprezidents, MEELIS JOOSTS – Eiropas Ekonomikas un sociālo jautājumu komiteja, Igaunijas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EPIKODA) un citi.
15.,16.11.
Valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalījās Globālā invaliditātes fonda ekspertu padomes tikšanā, Bostonā, ASV.
20.11.
I.Neimane tikās ar VM Valsts Kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāju S.Pablaku un pārrunāja organizācijas stratēģiju, informējot ārstniecības iestādes par konkursu „Pacientam draudzīga ārstniecības iestāde”.
24.11.
Organizācijas valdes priekšsēdētāja G.Anča un pārstāvji I.Šķestere un I. Neimane tikās ar Labklājības ministrijas atbildīgām personām – LM Valsts sekretāru Ringoldu Beinaroviču, ministres biroja vadītāju Inesi Banceviču, sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības departamenta direktoru Visvaldi Gūtmani u.c. Tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar sociālās aprūpes institūciju darbības optimizācijas plānu un par organizācijas pārstāvja iesaisti šajā darba grupā.
25.11.
Notika kārtējā darba grupa „ Par dzīvi sabiedrībā”, kuru vada I.Šķestere.
27.,28.11.
G.Anča, I.Neimane, M.Kozireva un Ņ.Gorska piedalījās Eiropas pacientu foruma rudens seminārā Viļņā.
29.11.
Trešā gadskārtējā konference “Jauna partnerība - jaunas iespējas”.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4956361