sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2008. gada oktobris Drukāt
2008. gada oktobris
 
07.10.
Līdzdalība SPP pārbaudes vizītē sociālās aprūpes centrā „Rauna”. Piedalījās I. Šķestere.
08., 09.10.
ESF uzraudzības komisijas sēde. Sēdē piedalījās organizācija valdes priekšsēdētāja G.Anča. Tika apspriests ES struktūrfondu ieviešana laika posmā no 2006. līdz 2013. gadam.
09.10.
Īpašo uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta telpās notika Pilsoniskās sabiedrības padomes sēde . Sēdē piedalījās I.Šķestere.
10.10.
  • Organizācijas valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalījās Augstākā līmeņa grupā invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability), Briselē. Darba grupā tika apskatīti jautājumi par ANO Konvencijas ieviešanas gaitu ES dalībvalstīs.
  • Līdzdalība nacionālajā forumā „Atspēriens. Latvija 2030.” Piedalījās I.Šķestere.
13.10.
LM notika Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes sēde. Organizāciju padomē pārstāvēja I.Neimane. Padome izskatīja un diskutēja par šādiem jautājumiem:
  • Sociālais darbs ar kopienu kā jauna iespēja sociālā darba izglītībā un praksē. Dānijas pieredze – Liesma Ose, SDSP augstskolas „Attīstība” docente, LM ministres ārštata padomniece.
  • Sociālā darbinieka loma vietējo iedzīvotāju (sabiedrības) organizēšanā sociālajām aktivitātēm – Evija Sedvalde, LU lektore, LM ES struktūrfondu departamenta Struktūrfonda politikas nodaļa.
  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma nepieciešamo grozījumu apspriešana.
Sēdē arī piedalītjās LR Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāja Aija Barča, Sociālo darbinieku biedrības pārstāvji Mārtiņš Moors un Ieva Lāss, Supervizoru apvienības Kārlis Višs, kā arī Rīgas domes Labklājības departamenta Sociālās pārvaldes galvenā speciāliste supervīzijas jautājumos Evita Usāne.
16.10.
Notika kārtējā darba grupa „ Par dzīvi sabiedrībā”, kuru vada I.Šķestere
17.10.
"VAR" centrā notika 2. darba grupa ANO Konvencijas "Par personu ar invaliditāti tiesībām" sagatavošanai ratifikācijai. Sēdē tika analizēta likumdošanas atbilstība Konvencijai.
 
27.10.
I. Neimane tikās ar VM valsts sekretāra vietnieku J.Bunduli un Valsts kapitāldaļu vadības nodaļas vadītāju S.Pablaku. Tikšanās laikā tika pārrunāts projekts „Pacientam draudzīga vide” norise, kā arī jautājumi, kas saistīti ar informācijas pieejamību pacientiem.
no 28.10. līdz 30.10.
Rīgā notika Grundvit projekta „Veselīgs dzīves veids cilvēkiem ar invaliditāti” 1.tikšanās. Tajā piedalījās visas projektā iesaistītās valstis - Beļģija, Ungārija, Itālija, Lietuva. Projekta vadītāja Latvijā ir I.Šķestere.
29.10.
Notika darba grupa „Par dažādību. Pret diskrimināciju” kārtējā tikšanās. Darba grupa darbojas Eiropas Komisijas projekta ietvaros. Darba grupā tika nolemts atzīmēt vienlīdzības nedēļu. SUSTENTO šīs nedēļas skatījumā organizēs semināru par jauno Eiropas Komisijas apspriešanai izsludināto direktīvu „Par diskriminācijas aizliegumu ārpus darba tirgus.”
Darba grupā organizāciju pārstāvēja D.Veinberga un M. Svikliņš.
29.10.
Organizācijas birojā G.Anča un I.Neimane tikās ar partijas „Pilsoniskā savienība” pārstāvi Antru Sakni. Tika apspriesti jautājumi par partijas programmu invaliditātes jomā Rīgas pašvaldībā.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4956350