sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2006. gada jūnijs Drukāt
2006. gada jūnijs

02.06.

ü      Baltijas valstu neiroloģijas kongress Rīgā. LCĪVSO SUSTENTO prezentācija „Invaliditāte medicīniskā un sociālajā skatījumā”;

ü      EQUAL projekta „Klusās rokas” LNS partneru tikšanās – seminārs (LCĪVSO SUSTENTO Valdes priekšsēdētājas G.Ančas prezentācija

    „ES politika sociālajā jomā”);

ü      „ES finansējuma piesaistīšana veselībai” – piedalīšanās G.Andrejeva rīkotajā konferencē (inovācijas).

 

05.06.

ü      Tikšanās ar Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas izpilddirektoru Valdi Freidenfeldu par kompensējamajiem medikamentiem;

ü      Tikšanās ar Lieni Mucenieci, Lielvārdes privātās mākslas skolas direktori, par vasaras nometnēm.

 

08.06.

ü      Tikšanās ar firmas GlaxoSmithKline ārējo attiecību vadītāju Signi

     Vēliņu par sadarbības veidošanu starp pacientu organizācijām par

    1) kopīgu pasākumu veidošanu,

2) semināru organizēšanu, kuros klātesošie tiktu informēti par medicīnisko pakalpojumu saņemšanu,

3) iespēju atbalstīt jaunas SUSTENTO elektroniskās ziņu lapas izveidi,

4) pacientu biedrību kapacitātes celšanu rajonos.

ü      Starptautiskā projekta (Beļģija, Čehija, Dānija, Igaunija, Itālija, Latvija, Slovākija un Slovēnija) „Vienlīdzīgu iespēju nodrošināšana cilvēkiem ar invaliditāti reģionālā un nacionālā līmenī” ietvaros Ternī norisinās Itālijas organizētā nacionālā konference.

Līdzīgi kā š.g. 28.martā Latvijā Rīgā viesnīcā Radisson SAS Daugava tika rīkots LCĪVSO SUSTENTO starptautiskais seminārs „Neko par mums bez mums”, Ternī tiek prezentēts, kā Itālijas pilotpašvaldības ir izstrādājušas savus Rīcības plānus. Latvijas pieredzi šajā jomā pārstāvēja SUSTENTO projektu vadītāja I.Šķestere.

 

09.06.

Tikšanās ar LNNK „Tēvzemei un Brīvībai valdes pārstāvi M.Grīnblatu” par 9.Saeimas vēlēšanām.

 

11.06.

Piedalīšanās Eiropas Komisijas rīkotajā konferencē, kurā tiek izvirzīts nosacījums, kas iekļauts Rīgas deklarācijā, par elektroniskās vides pieejamību ES informācijas nesējos.

 

16.,17.06.

LCĪVSO SUSTENTO delegācija piedalās Tallinā kopīgās Baltijas jūras valstu NVO, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti, sadarbības telpas atklāšanas svētkos. Igaunijas sadarbības organizācija cilvēkiem ar invaliditāti EPIKODA ir šī projekta īstenotāja, kur partneri ir Latvija, Lietuva, Zviedrija un Somija.

 

19.06.

Tikšanās Saeimā ar Latvijas Pirmās Partijas pārstāvi J.Stalidzāni.

 

21.06.

Tikšanās ar Rīgas domes Labklājības departamenta sociālo dienestu sociālo pakalpojumu dienestu pieaugušām personām vadītājiem par Atbalsta centra „Līdzīgs līdzīgam” darbību un sadarbības iespējām. LCĪVSO SUSTENTO Atbalsta centru, kas izveidots ESF finansētā projekta ”Atbalsta programma sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti „Līdzīgs līdzīgam” (2005.gada maijs – 2006.gada oktobris)” ietvaros prezentēja SUSTENTO sociālā darba vadītāja D.Kamerovska.

 

22.06.

Starptautiskā projekta „Seksuālā izglītība sievietēm ar invaliditāti” darba grupas tikšanās Tallinā. Tajā iepriekš veiktās aptaujas rezultātus prezentēja sadarbības partneri no Dānijas, Vācijas, Spānijas, Itālijas, Igaunijas un Latvijas. Ar anketēšanas palīdzību, aptaujājot projekta mērķgrupu, lai apzinātu esošo situāciju šādas izglītības pieejamībā un izprastu cilvēku ar invaliditāti specifiskās vajadzības un prioritātes, tika identificēta labā prakse šajā jomā. Turpmāk katra partnervalsts izstrādās pozitīvos risinājuma ieteikumus, pētot situāciju konkrētā invaliditātes veidā. Latvijā tas tiks īstenots sadarbojoties ar neredzīgajiem cilvēkiem.

 

26., 27. 06.

Piedalīšanās Starptautiskā projekta ”Bērni ar invaliditāti un vardarbība; primārie preventīvie pasākumi ģimenēs” (Grieķija, Itālija, Portugāle, Igaunija un Latvija) darba grupas pirmajā tikšanās Itālijā Boloņā. Projekta ietvaros tiks izstrādātas rekomendācijas, tulkotas visās partnervalstu valodās, kā novērst vardarbību ģimenēs, kurās aug bērns ar invaliditāti.

Būs aptauja vecākiem un 18-35 gadu jaunieši, arī pakalpojumu sniedzēji aptaujāti.

 

 

 

30.06., 01.07.

Piedalīšanās starptautiska projekta „Šķēršļi, labās prakses piemēri un veiksmes stratēģija” prezentācijā Itālijā Fraskatī. Seminārs par privātuzņēmēju sociālo atbildību pret pilsonisko sabiedrību un to (koorpatīvo) savstarpējo sadarbību šajā jomā.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5170750