sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Projekti - iepirkumi > Komunikācija - informācija - interešu aizstāvība Drukāt
Komunikācija - informācija - interešu aizstāvība
Mūsdienās faktiski nav iedomājams organizācijas darbs bez datoriem un atbilstošas programmatūras. Tas nozīmīgi ietekmē arī darbību interešu aizstāvības jomā, jo bieži komunikācija ar valsts un pašvaldības iestādēm notiek, izmantojot elektroniskos saziņu līdzekļus.
Lai veiksmīgi pārstāvētu ļoti daudzveidīgās cilvēku ar invaliditāti un draudošu invaliditāti intereses, ir nepieciešama tieša komunikācija arī ar mērķa grupu un viņu pārstāvjiem, ko iespējams panākt tikai savstarpēji tiekoties un diskutējot par Latvijā būtiskiem jautājumiem un to risināšanas iespējām.
Laba komunikācija un informācijas aprite ir būtisks priekšnoteikums veiksmīgam interešu aizstāvības procesam. Lai to panāktu, projektā paredzēts
1) paaugstināt LCĪVSO SUSTENTO komunikācijas apriti un veicināt interešu aizstāvības darbību, iegādājoties organizācijai nepieciešamo datortehniku un programmatūras.
2) uzlabot tiešo komunikāciju ar savām dalīborganizācijām un to pārstāvētajiem biedriem regulāri katru otro mēnesi organizējot pārstāvniecības sapulces.
3) Īstenot organizācijas labas pārvaldes un demokrātijas principu, sasaucot gada pārskata – pārvēlēšanas sapulci, tā tieši iesaistot aizvien vairāk interesentu interešu aizstāvības procesos.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5170739