sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada janvāris Drukāt
2007.gada janvāris
 
05.01.
  •  Piedalīšanās Labklājības ministrijas darba grupā projekta "Invaliditātes un draudošas invaliditātes likums" izstrādē. SUSTENTO iesniedza priekšlikumus likumprojekta uzlabošanā;
  • EQUAL Eiropas projekta ietvaros tikšanās Sociālās integrācijas centrā rehabilitācijas pēctecības modeļa iztrādē, kas drīzumā būs pabeigts.
15.01.
  •     Projekta Atbalsta centrs „Līdzīgs līdzīgam” sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībai un profesionālajai rehabilitācijai cilvēkiem ar invaliditāti vai draudošu invaliditāti ietvaros apmācību uzsākuši jaunie atbalsta sniedzēji no Latvijas Sieviešu Invalīdu asociācijas (LSIA) „Aspazija”, Latvijas Astmas un alerģijas biedrības (LAAA), Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības (LKLSSB), Latvijas Neredzīgo biedrības (LNB), Onkoloģisko pacientu atbalsta organizācijas „Dzīvības koks”, Latvijas Tuberkulozes apkarošanas biedrības (LTAB) un Latvijas Diabēta asociācijas. Šie atbalsta punkti savu darbu sāks no 2007.gada marta;
  • Tikšanās ar firmas GlaxoSmithKline ārējo attiecību vadītāju Signi Vēliņu par kopējā memoranda izstrādi starp pacientu organizācijām, Veselības ministriju un farmācijas industriju Latvijā. Pirmā ieinteresēto pušu tikšanās ieplānota š.g. 20.februārī SUSTENTO birojā. 
24.01.
  • Tikšanās ar Rīgas domes Labklājības departamenta sociālās pārvaldes vadītāju Anitu Gaigalu, lai apspriestu sociālo pakalpojumu attīstību Rīgā cilvēkiem ar invaliditāti, kā arī turpinātu veidot konstruktīvu sadarbību starp LCĪVSO SUSTENTO un Rīgas domi;
  • Sarunas SUSTENTO birojā ar LPS padomnieci Silviju Šimfu par savstarpējo sadarbību, turpinot Agenda22 iesākto rīcībpolitiku Latvijas pašvaldībās.
25.01.
  • Tāpat kā visās ES valstīs pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas arī Latvijā kampaņas „Par dažādību. Pret diskrimināciju” ietvaros ir izveidota darba grupa, kurā iesaistīta LCĪVSO SUSTENTO. Kārtējā  tikšanās norisinājās š.g. 25.janvārī  viesnīcas „Albert Hotel” zālē „Time”. Tās norises laikā tika izvērtēts pagājušā gada veikums un lemts par to, kādus pasākumus rīkot kampaņas pēdējā gada ietvaros, kā arī  kā tos savstarpēji koordinēt ar Eiropas Vienlīdzīgu iespēju gada pasākumiem;
  • Tikšanās ar Ventspils rajona Puzes pagasta nevalstiskās organizācijas, kas apvieno vietējos cilvēkus ar invaliditāti, pārstāvjiem, lai veicinātu izpratni par veidu, kā iestāties par savām interesēm likumdošanas izstrādes un labojumu procesā un kādas varētu būt šī NVO turpmākās sadarbības iespējas ar SUSTENTO.
 31.01.
 
Piedalīšanās ar saviem priekšlikumiem RD Labklājības departamenta darba grupā, kas risina transporta pakalpojumu samaksas jautājumus  personām ar kustību traucējumiem.
Sanāksmes tēma: saistošo noteikumu „Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu” projekta apspriešana. SUSTENTO ieniedza labojumu, kas veicinātu difirencētu ši pakalpojuma apmaksu tiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas mācās vai strādā, jo pašreizējā situācija rada lielus finasiālos izdevumus un neveicina minēto personu iekļaušanos darba tirgū.
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5170834