sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Invaliditātes noteikšana Latvijā Drukāt
Invaliditātes noteikšana Latvijā

Invaliditātes noteikšana Latvijā

Lai nokārtotu invaliditāti, cilvēkam vispirms ir jādodas pie sava ģimenes vai ārstējoša ārsta, kurš, ņemot vērā vispusīgas medicīniskās izmeklēšanas un atbilstošas ārstēšanas rezultātus, izlems, vai  nepieciešama nosūtīšanu uz Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju (Valsts komisija) invaliditātes ekspertīzes veikšanai.

Invaliditātes noteikšanas kārtību reglamentē Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumi nr. 805 “Noteikumi par prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju zaudējuma noteikšanas kritērijiem, termiņiem un kārtību”.

Valsts komisija papildus nosaka medicīniskās indikācijas, lai saņemtu pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai, kā arī medicīniskās indikācijas, kas dod tiesības lietot speciāli pielāgotu automobili. Šeit tiek izsniegts apstiprinājums, ka nepieciešams īpašās kopšanas pabalsts un asistenta pakalpojums.

Lai veiktu invaliditātes ekspertīzi, jāiesniedz lūgums veikt invaliditātes ekspertīzi un šādi dokumenti:

  • ģimenes vai ārstējošā ārsta nosūtījums uz komisiju,
  • citi medicīniskie dokumenti, ja ģimenes vai ārstējošais ārsts vai pati persona uzskata, ka tas ir nepieciešams invaliditātes ekspertīzei,
  • funkcionālo spēju pašnovērtējums, ja ekspertīze jāveic personai no 18 gadu vecuma,
  • pašvaldības sociālā dienesta sociālā darbinieka vai ergoterapeita aizpildīta personas ikdienas aktivitāšu un vides novērtējuma anketa, ja ekspertīze jāveic medicīnisko indikāciju noteikšanai īpašai kopšanai,
  • darbnespējas lapa B, ja tāda ir izsniegta.

Balstoties uz ekspertīzes rezultātiem, Valsts komisija pieņems lēmumu, vai cilvēkam noteikt invaliditāti. Invaliditāti nosaka uz noteiktu termiņu vai bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu):

  • personai līdz 18 gadu vecumam: uz vienu, diviem, pieciem gadiem vai līdz 18 gadu vecumam,
  • personai no 18 gadu vecuma: uz sešiem mēnešiem, vienu, diviem, pieciem gadiem vai bez atkārtota invaliditātes ekspertīzes termiņa (uz mūžu).

No 2015. gada 1. janvāra personām no 18 gadu vecuma līdz valsts vecuma pensijas piešķiršanas nepieciešamajam vecumam izvērtē funkcionālos ierobežojumus un tā pakāpi un nosaka darbspēju zaudējumu procentos:

  • ļoti smagā invaliditātē, nosakot 1. invaliditātes grupu – darbspēju zudums 80–100 %,
  • smagā invaliditātē, nosakot 2. invaliditātes grupu – darbspēju zudums 60–79%,
  • mēreni izteiktā invaliditātē, nosakot 3. invaliditātes grupu – darbspēju zudums 25–59%.

Bērniem līdz 18 gadu vecumam invaliditāte tiek noteikta bez iedalījuma grupās.

Par invaliditātes noteikšanas datumu tiek atzīta diena, kad persona iesniegusi iesniegumu Valsts komisijā ar lūgumu veikt invaliditātes ekspertīzi.

Papildu informāciju par invaliditātes ekspertīzes kārtību un Valsts komisijas nodaļu darba laiku var iegūt Valsts komisijas mājas lapā www.vdeavk.gov.lv.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4409503