sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Atbildes meklējot > SUSTENTO reģionālo tīklojuma NVO kontakti > Kurzemes cilvēku ar invaliditāti NVO Drukāt
Kurzemes cilvēku ar invaliditāti NVO
KURZEME
 
 
Nr.p.k.
Biedrība
Kontakti
(e-adrese un tālrunis, kontaktpersona)
Piezīmes (biedru skaits, dažādi precizējumi)
1.
Aizputes Invalīdu biedrība „Cerība”
tālrunis: 26780111
Zigrīda Šalma
80 biedri
2.
Biedrība „Cilvēks cilvēka labā”
tālrunis: 26907700; Elita Treimane
10 biedri
 
3.
Biedrība   "Lejaskurzeme",
tālrunis: 20282899
Sanita Ukavica,
valdes priekšsēdētāja
18 ģimenes Skrundā


4.
Dundagas klubs „Cerība”
Šobrīd nav e-adreses
tālrunis: 26170868; Ināra Caunāne
Ievlejas 62, Dundagā
24 biedri
 
5.
Kuldīgas biedrība „Tu vari”
tālrunis: 29551333;
Igors Serdjukovs
32 biedri
(cilvēkiem ar pārvietošanās grūtībām)
6.
Kuldīgas diabēta biedrība
tālrunis:28381394;
Ilona Caune
42 biedri
* SUSTENTO
7.
Latvijas Diabēta biedrības Liepājas nodaļa
tālrunis: 29525755, 63422633
Ritma  Maļinovska, valdes priekšs.
203 biedri
 
* SUSTENTO
8.
LMSA Kurzemes reģionālā un Kuldīgas nodaļa
tālrunis: 63324530;
Zaiga Ribaka
25 biedri
* SUSTENTO
9.
LMSA Liepājas nodaļa
tālrunis: 26185936;
Gaļiņa Kuzmenko
65 biedri
 
* SUSTENTO
10.
Liepājas Diakonijas centrs
tālrunis: 63426707
Zigrīda Ābele
20 biedri
11.
Liepājas Epilepsijas biedrība
tālrunis: 29705454
Valda Eniņa
 
20 biedri
12.
Liepājas Neredzīgo biedrība
tālrunis: 63431535
Marita Dambe
550 biedri
 
* SUSTENTO
13.
Liepājas Reimatiķu biedrība
tālr: 26723605; Žanete Andersone
LKLSSB Liepājas nodaļa
77 biedri
 
* SUSTENTO
14.
Liepājas vācu kopiena  "ASNS'-"KEIM"
rminkevic@inbox.lv
tālrunis: 63424612; 29671910
Rita Minkvica
15 biedri (atvērti integrācijai)
15.
Liepājas veselības veicināšanas biedrība ,,Ābolīt's”
tālrunis: 26810194
Zigrīda Sproģe
 
7 biedri
 
16.
Mērsraga Invalīdu atbalsta centrs
tālrunis: 26884855;
Daiga Skvorcova
57 biedri
17.
Nodibinājums „Atbalsta centrs ģimenēm un bērniem ar īpašām vajadzībām „Cimdiņš””
tālrunis: 29807987, 63627154, fax. 63627153
Ieva Sāmīte - Cērpa
Bezbiedru organizācija Ventspils pilsētā un novadā
 
18.
"Sabiedriskā aģentūra bērnu īpašām vajadzībām "Saulessvece"
tālrunis: 29950424
Līvija Jansone,
valdes priekšsēdētāja,
Montesori spec.pedagogs
Aizputē
Biedrība strādā ar klientiem

19.
Puzes pagasta invalīdu biedrībai „Labas pārmaiņas”
tālrunis: 29551333;
Gunta Minalgo
24 biedri Puzē Ventspils novadā
LCĪVSO SUSTENTO dalīborganizācija
20.
Rojas Invalīdu biedrība
tālrunis: 26078711, 63269015;
Erna Grīnvalde
125 biedri
 
21.
Sabiles biedrība “Skola visiem”
tālrunis: 20233760; Inese Dragūne
8 biedri
 
22.
Talsu invalīdu biedrība
tālrunis: 29297793;
Uldis Znotiņš
120 biedri
LCĪVSO SUSTENTO dalīborganizācija
23.
Ventspils Invalīdu biedrība
tālrunis: 27140602;
Mārīte Strūģe
54 biedri
 
 
 
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4643045