sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Atbildes meklējot > SUSTENTO atvērts sadarbībai ar Latvijas reģionu NVO > Risināsim invaliditātes problēmas paši un kopā! Drukāt
Risināsim invaliditātes problēmas paši un kopā!

Risināsim invaliditātes problēmas paši un kopā! 

Iespējams, ka nav nemaz tik svarīgi, cik Latvijā ir biedrības, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti vai hroniskām saslimšanām. Tāpat nekas jau nemainītos, ja vienā dienā tiktu saskaitīti visi mūsu valsts iedzīvotāji, kuriem ir pastāvīgas īpašās vajadzības iepriekš minēto cēloņu dēļ.
Vai maz ir liela nozīme, ja visiem interesentiem būtu pieejams secīgs stāsts par to, kā, kad un kāpēc Latvijā ir izveidojusies cilvēku ar invaliditāti sabiedriskā kustība. Starp citu, nevalstisko organizāciju izveidošanās vēsture ir nojaušama pēc nosaukuma, kuros ir gan „invalīdi” un „invalīdes”, gan „viņu draugi”, gan „cerības”, gan „kopā”, gan „gaisma”, gan „īpašas vajadzības”. Nereti tieši biedrību tēls pēc tās nosaukuma vedina arī spriest par katru tās cilvēku atsevišķi vai runāt par cilvēku ar invaliditāti kopējām iezīmēm, tās vispārinot.
    Cik atšķirīga un dažāda ir cilvēku sabiedrība Latvijā vai cik patīkami, vai ne tik ļoti ir latvieša raksturojumi salīdzinājumā ar cittautiešiem, tikpat lielā mērā tādas pašas ir dažnedažādās nevalstiskās organizācijas. Arī tās, kas pārstāv cilvēkus ar īpašajām vajadzībām. Un katra no tām grib, lai tiktu atpazīta, novērtēta un cienīta.
    Bet kā, nepazaudējot iemeslu, kāpēc biedrība ir izveidojusies, nonākt līdz tai vajadzīgiem un sabiedrībai saprotamiem risinājumiem, kas mazina invaliditātes radīto atstumtību un vienādo iespējas būt līdzdalīgiem jebkurā dzīves jomā?
    Kā iemācīties vispirms pašiem apjēgt ar invaliditāti saistītās problēmas un sākt tās efektīvi risināt, zinot, kurš ir izšķirīgais un atbildīgais partneris mūsu valstī?
    Vai turpat, vietējā pašvaldībā?
    Kā savu kopābūšanu padarīt atvērtu līdzcilvēkiem, kam pēkšņi atklātās hroniskās slimības dēļ vai iegūtās invaliditātes dēļ ir radusies problēmu jūra? 
    Kā ar savu darbību padarīt drošāku vidi – sabiedrisko, informatīvo un fizisko – ikvienam vietējam iedzīvotājam vai viesim?
Pārmaiņas nenotiks, ja gaidīsim, ka tās būs kaut kad nākotnē un to darīs citi cilvēki.
Pirms 10 gadiem Latvijas invaliditātes savrupajā kustībā piebiedrojās uz apvienošanos vērsta atvērtā jumta organizācija SUSTENTO. Šajā – toreiz vēl nepazīstamajā – apvienībā jau sākotnēji bija uzstādījums: katrai tās dalīborganizācijai jāmācās darīt lietas kopā. Tas nozīmēja: risināt sarunas gan savstarpēji, gan ar invaliditātes politikas noteicējiem valstī, pašiem esot kā līdzvērtīgiem partneriem – kā cilvēkiem, kuriem ir gan zināšanas, gan dzīves pieredze, gan atbildības sajūta sabiedrības priekšā. Vienlaikus tas joprojām nozīmē, ka katrai SUSTENTO biedrībai nemitīgi jāpilnveidojas – lai mācītu citus, nepārtraukti jāmācās pašām, nemitīgi jābūt dzirdīgām un, piedodiet, arī manevrēt spējīgām, lai pastāvētu, lai attīstītos.
Īsākā versijā – neko par mums bez mums!
Tieši uz mums, visticamāk, jau ir gaidījusi Latvijas sabiedrība sen, un mums jābūt tiem, kas veicinās pārmaiņas invaliditātes politikā. Mums tikai kopā ir jāatrod citam citu. Nemitīgi atgādinot, ka mūsu biedrībās ir apvienojušies zinoši sava darba speciālisti un tajā pat laikā cilvēki ar īpašo vajadzību pieredzi, kam iemesls ir invaliditāte vai hroniska saslimšana.
Ka šādas pieredzes gandrīz nemaz nav invaliditātes politikas noteicējiem mūsu valstī.
Ka tikai mēs paši, iesaistoties šajā procesā, varam veicināt vienlīdzību ar ikvienu cilvēku mūsu sabiedrībā jebkurā vecumā vai skatoties pēc dzimuma.
Kaut arī šobrīd SUSTENTO ir vienīgā organizācija, kas pārstāv Latvijas nevalstisko sektoru invaliditātes politikā Eiropas Savienībā, arī uz mūsu apvienību attiecas vispārzināmais niecīgais mūsu valsts atbalsts sabiedriskajām organizācijām. Tas liedz iespēju pilnvērtīgi attīstīties jebkurai biedrībai, tajā skaitā, arī tām, kas izveidojušās īpašo vajadzību invaliditātes vai draudošas invaliditātes dēļ. Regulārs finansiāls atbalsts ļautu uzkrāt mums spēkus savu biedru interešu pārstāvniecības darbam, un ne tikai Rīgā. 
Ja lielākoties sevi kā ekspertus invaliditātes lietās ir pieteikušas biedrības, kas ir mūsu galvaspilsētā vai tās tuvumā, tad citādāk ir ar mūsu lauku NVO. Ne vienmēr tām ir zināšanas un praktiskās iemaņas par iespējām ietekmēt valdības pieņemtos lēmumus. Ne visiem ir izpratne par procedūru nepieciešamu, par veidiem, kā labāk un precīzāk izteikt savas domas un apkopot savu biedru viedokļus. Nezināšana, nedrošība, informācijas trūkums traucē tām pilnvērtīgi pārstāvēt tieši savas intereses, pamatojot to ar specifisko informāciju par situāciju, kas izveidojusies vai veidojas attiecīgajā sociāli ekonomiskajā reģionā.
       2012.gada nogalē LCĪVSO SUSTENTO veidoja 35 dalīborganizācijas, un kopā esam vairāk kā 50 tūkstoši cilvēku, kas ir mazliet vairāk kā trešā daļa no visiem, kam ir noteikta invaliditāte.
Tajā pašā laikā ir liela daļa cilvēku, kas nav iesaistījušies organizāciju darbā. Diemžēl daudzi no viņiem pat neapzinās, ka, risinot savus privātos jautājumus tieši biedrībās, ir iespējams uzlabot arī situāciju valstī kopumā. Cilvēki visbiežāk nezina, kādas organizācijas viņu tuvumā jau darbojas, nezina, ka tajās var iesaistīties un kļūt gan par atbalsta saņēmēju, gan sniedzēju.
     Savukārt vietējām NVO dažkārt nav pietiekamas prasmes un zināšanas savas darbības popularizēšanai, kā arī jaunu biedru iesaistei.
Pēc savas pieredzes, sadarbojoties ar mūsu dalīborganizācijām: gan reģionālajām biedrību asociācijām, gan atsevišķām biedrībām visā Latvijā, SUSTENTO ir iepazinis šo NVO stiprās un vājās puses.
Nav noslēpums nevienam, ka pārsvarā biedrības joprojām ir savrupas – vai nu apvienojušās pēc konkrētajām īpašajām vajadzībām kādas invaliditātes vai slimības dēļ, vai arī pēc teritoriālā principa, vai pievienojošās dažādiem NVO forumiem un aliansēm.
Tajā pat laikā mūsu specifiskās problēmas ir iespējams atrisināt tikai pašiem – esot kopā un runājot vienā valodā. Tieši ar SUSTENTO politisko līdzdalību mūsu rīcībā ir lielisks instruments: ANO Konvencija par personu ar invaliditāti tiesībām. Tas mums palīdz strādāt ikdienā un pamatoti ietekmēt valsts un sabiedrības politiku. Tikai ir vajadzīgi cilvēki no visas Latvijas reģioniem, kas spētu un vēlētos rīkoties saskanīgi ar domubiedriem ārpus sava ierastā loka. Tāpēc nemitīgi jāstrādā: jāatrod, jāatraisa un jāizglīto biedrības un cilvēki, kurus no mums šķir attālums: kilometri un kontaktinformācijas neesamība.
 No 2012.gada oktobra SUSTENTO sācis īstenot vienu no savām lielajām (bet finansiālu apsvērumu dēļ iepriekš atliktajām) iecerēm – iepazīties ar radniecīgajām organizācijām visā Latvijā.
Ceļamaizes projekts „Reģionālo cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti organizāciju līdzdalības resursu stiprināšana politikas plānošanā un ieviešanā” ar izcīnīto ESF finansējumu ļauj meklēt ikvienu sabiedrisko organizāciju Latvijā, kas būtu gatava savas rīcībspējas paaugstināšanai un aktīvākai iesaistei valsts politikas plānošanas un ieviešanas līdzdalības procesā.
Otrkārt, tas ļauj klātienē uzrunāt katrā no četriem Latvijas reģioniem – Latgalē, Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē – tās NVO, no kurām ir iespējams savstarpēji izveidot tīklojumu, kas turpmāk nodrošinātu labāku informācijas apriti un savstarpēja atbalsta sniegšanu gan savā reģionā, gan sadarbībā ar SUSTENTO.
Treškārt – iekļaut izlēmīgākās no uzrunātajām NVO invaliditātes politikas turpmākās plānošanas un ieviešanas līdzdalības procesā.
      Organizācijām, kuras izdosies atrast un sastapt klātienē, jau šogad tiks piedāvāta iespēja piedalīties ļoti konkrētā līdzdalības darbā, izsakot savu viedokli par Labklājības, Veselības un Izglītības ministriju darbību invaliditātes politikas jomā, kā arī par aktuāliem politikas dokumentiem valstī vispār.
Ieguvums gan SUSTENTO dalīborganizācijām, gan projekta laikā iepazītajām biedrībām būs Elektroniskā līdzdalības ābece, kas jau paralēli nosauktajām aktivitātēm tiek izstrādāta. Tajā interaktīvā veidā tiks iekļauta visa sagatavotā informācija par līdzdalību un tās specifiskajiem aspektiem cilvēku ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti biedrībās.
     Jāatzīmē, ka jau pirmā tikšanās ar Latgales puses nevalstiskajām organizācijām ir apliecinājusi to, ka esam vieni otriem vajadzīgi. Tagad kopā risināsim taisnīgu iespēju nodrošinājumu gan atsevišķiem cilvēkiem, gan sabiedriskajām organizācijām, kuras ir piekusušas būt lūdzējas, nemiera cēlējas vai īstermiņa izredzētās ar iespēju par velti pašvaldības istabiņā mitināties.
Labi zinot, ka tas ir tikai sākuma pacēlums, tomēr bija atkalredzēšanas prieks sastapt nesen uzrunātās biedrības nupat Rīgā: 3.decembrī – ANO starptautiski noteiktajā Invaliditātes dienā.
Latgales entuziasti piedalījās mūsu organizētajā gadskārtējā Saeimas atvērtajā diskusijā par invaliditātes politiku valstī.   
 
     Tagad SUSTENTO e-adrešu blokam jau ir pievienoti vairāk kā 20 jauni kontakti. Drīzumā iepazīto biedrību kontaktadreses būs atrodamas www.sustento mājas lapas sadaļas „Jaunumi” jaunizveidotajā tēmā: SUSTENTO atvērts sadarbībai ar Latvijas reģionu NVO.
     Paralēli projekta aktivitātēm SUSTENTO ir gatavs pacietīgai un mērķtiecīgai sadarbībai ar ikvienu no biedrībām arī Vidzemē, Zemgalē un Kurzemē. Tieši tā, kā tas ir mūsu organizācijas apjomīgajā nosaukumā – sadarbība ar Latvijas cilvēku nevalstiskajām organizācijām, kas apvienojušas cilvēkus ar īpašajām vajadzībām. 
 
Laimdota Svikliņa
 
“92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4640932