sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Augulis: jārod risinājumi cilvēku ar invaliditāti nodrošinājumā ar sabiedrisko transportu Drukāt
Augulis: jārod risinājumi cilvēku ar invaliditāti nodrošinājumā ar sabiedrisko transportu

Tiks meklēti un ieviesti risinājumi, lai uzlabotu cilvēku ar invaliditāti iekļūšanu sabiedriskajā transportā, kā arī nodrošinātu citu viņiem aktuālu transporta nozares jautājumu virzība.

Par to, trešdien, 23.martā, tiekoties ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTOvaldes priekšsēdētāju Guntu Anču, organizācijas eksperti pasažieru tiesību jautājumos - Everitu Streļču, apliecināja satiksmes ministrs Uldis Augulis.

Cilvēku ar invaliditāti pārvietošanās iespēju nodrošināšanu nosaka vairākas Eiropas Savienības regulas - dzelzceļā, aviotransportā, autobusu satiksmē un ūdenstransportā. Taču, piemērojot regulu prasību ieviešanu, cilvēkiem ar invaliditāti nākas saskarties ar daudzām praktiskām grūtībām, par kurām satiksmes ministru informēja SUSTENTOpārstāves. Kā uzsvēra G.Anča, tad būtiski ir panākt uzlabojumus personu ar kustību traucējumiem iespējās pārvietoties ar autobusiem, starptautiskajā satiksmē un starppilsētām, tāpēc ir jādomā par prasību pārvadātājiem nodrošināt speciālus krēslus vai citas alternatīvas personu, kas pārvietojas ratiņkrēslā, iekļūšanai autobusos.

Tāpat sarunas laikā tika pārrunāta situācija saistībā ar Ministru kabineta Nr.153 „Noteikumi par pasažieru kategorijām, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus maršrutu tīkla maršrutos” ieviešanas process Latvijā.SUSTENTO pārstāves informēja par organizācijas veikto aptauju, kura liecina, ka plānotās izmaiņas saistībā ar braukšanas maksas atvieglojumiem rada daudzas neskaidrības un jautājumus. Tādējādi tika panākta vienošanās, ka jau tuvākajā laikā tiks organizēta visu ieinteresēto pušu – Autosatiksmes direkcijas, Pārresoru koordinācijas centra, Satiksmes, Labklājības, Tieslietu ministrijas, kā arī ieinteresēto nevalstisko un sabiedrisko organizāciju, kā arī banku pārstāvju sanāksme, lai pārrunātu esošo situāciju, kā arī rastu optimālu risinājumu attiecīgo valdības noteikumu reālā un praktiskā ieviešanā.

Satiksmes ministrs Augulis izteica gandarījumu, ka SUSTENTO pārstāves iezīmējušas vairākas būtiskākās problēmas, ar ko ikdienā nākas saskarties cilvēkiem ar invaliditāti, izmantojot dažāda veida sabiedrisko transportu. Ministrs aicināja arī turpmāk aktīvi informēt par aktuālajiem jautājumiem, kā arī piedāvāt priekšlikumus to iespējamajiem risinājumiem, lai atbildīgās institūcijas tos ieviestu dzīvē, kas radītu iespēju cilvēkiem ar invaliditāti plašāk izmantot visu veidu sabiedrisko transportu.

„Satiksmes ministrija ir atbildīga par transporta nozares politiku. Jārada visas iespējās, lai šī politika apmierinātu arī cilvēku ar invaliditāti intereses,” solīja U.Augulis.

Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija “SUSTENTO” apvieno 40 dažādas organizācijas, kuru biedri ir vairāk kā 50 000 cilvēku ar invaliditāti vai ar hroniskām saslimšanām. Organizācija aktīvi darbojas, aizstāvot cilvēku ar īpašām vajadzībām intereses Eiropas Savienības institūcijās.

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4956417