sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > programmas > Kopsavilkums Drukāt
Kopsavilkums

Mūžizglītības programmas  Leonardo da Vinci  apakšprogrammas Partnerības projects   „Recommendations for Inclusive Vocational and Higher Education for Persons with Disabilities”.

Nr. 2013-1-LT1-LEO04-09135 7

Rekomendāciju ievads

Izglītība ir jātiek atzītai kā pamattiesībām, kas norāda, ka personām ar invaliditāti ir tiesības saņemt izglītību tādas pašā kvalitātē kā jebkurai citai personai, tādā vidē, kurā ņem vērā viņu individuālās vajadzības. Lai to panāktu, politikas, izglītības iestādēm jāvērš uzmanība visaptverošai pieejai visām citām izglītības iespējām mūžizglītības perspektīvā.

Cilvēkus ar invaliditāti var apmācīt daudzus gadus bez jebkādas cerības par iekļaušanu atvērtā darba tirgū. Tāpēc galvenais mērķis ir sniegt tehnisko un arodapmācību personām ar invaliditāti, lai veicinātu nodarbinātību un nodrošinātu to, ka apmācītie ir konkurētspējīgi un vienlīdzīgi atvērtā darba tirgū.

Tagadējās rekomendācijas apspriež invaliditātes veidus, izceļ to ietekmi gan akadēmisko un ikdienas dzīvē un informē lasītāju par pasākumiem, kuriem būtu jānotiek profesionālās un augstākās izglītības iestādēs, lai dotu labumu cilvēkiem ar invaliditāti, kuri tur mācās.

Apmācāmie ar kustību traucējumiem

Cilvēki ar kustību traucējumiem izmanto palīgtehnoloģijas. Piemēram, pielāgotas tastatūras, mazākas tastatūras vai ekrāna tastatūra (Windows palīgtehnoloģija).

Cilvēkiem ar kustību traucējumiem ir nepieciešams vienkāršot navigāciju – tam būtu iespējamam darbināt gan peli un klaviatūru. Būtu jāizvairās no grūtām un sarežģītām izvēlnes un apakšizvēlnes sistēmām.

Risinājumi, lai atvieglotu informācijas pieejamību, var ietvert slēdžus un kontroli, kas ir viegli manipulējami, kā arī datu glabātāji, kas ir viegli savienojami un atvienojami ar datoru.

Mobilitāte invaliditāte ir diezgan bieži saistīts ar cilvēka vispārējo veselības stāvokli un neietekmē intelektuālās spējas. Invaliditātei nevajadzētu ietekmēt apmācāmo ar invaliditāti vispārējo novērtējumu, lai gan skolotājiem var rasties kārdinājums izturēties pret šiem apmācāmajiem atšķirīgi, ņemot vērā dažādas grūtības, kas izriet no viņu stāvokļa.

 

 

Apmācāmie ar dzirdes traucējumiem

Atkarībā no dzirdes pakāpes dzirdes zuduma, šīs personas var (bet viņiem to nav) lietot dzirdes palīglīdzekļus. Viņi parasti zina valsts valodu daudz labāk nekā nedzirdīgie cilvēki, lai gan tā var būt ne vienmēr.

Cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem un nedzirdīgajiem ir nepieciešams, lai audio informācija tiek pārsūtīta līdzvērtīgā vizuālā formā. Lapas informācija var tikt tulkota zīmju valodā. Ir svarīgi, lai būtu balss (audio) transkripcija un mirgojošā kļūdas īsziņa, kas paātrina radušos problēmu risināšanu.

Kurlums neietekmē inteliģenci,

Nedzirdīgas personas vai personas ar dzirdes traucējumiem bieži var justies neērti atzīt to, ka viņiem ir problēmas ar kādu lekciju vai nodarbību. Tāpēc skolotājam būtu jāpārliecinās, vai izvēlētais komunikācijas kanāls ir piemērots konkrētajam apmācāmajam ar dzirdes traucējumiem attiecīgajā situācijā. Gan nedzirdīgajiem skolēniem, gan apmācāmajiem ar dzirdes traucējumiem ir iespēja piedalīties svešvalodu stundās. Ir jāsaprot, ka tomēr šādos gadījumos svešvalodu zināšanas bieži būs balstītas galvenokārt uz lasīšanas un rakstīšanas prasmēm. Dzirdes traucējumiem bieži kavē klausīšanos un runāšana prasmes apguvi. Tomēr atsevišķas valodas spējas var mainīties, un tātad atsevišķām personām ar dzirdes invaliditāti būs iespēja apgūt svešvalodas apmierinošā līmenī.

Iestāšanās procedūras

Informācijas pieejamība

Mūsdienās visa informācija par iespējām mācīties un to, kā pieteikties uz vienu vai otru profesionālās vai augstākās izglītības iestādi parasti ir publicēta šo uzņēmumu mājas lapā.

Nepieciešamie dokumenti

Ir atļauta visus nepieciešamo dokumentus iesniegšana studijām pa pastu vai e-pastu daudzās valstīs. Tomēr studentiem ir nepieciešams iesniegt dokumentus pašiem, lai nokārtotu attiecīgus iestājeksāmenus, ja tas ir nepieciešams.

Vides pieejamība

Profesionālās un augstākās izglītības iestāžu administrācija nevar zināt, ja persona ar invaliditāti izrāda interesi studēt kādā no to programmām. Tas ir jādara zināms.

Studiju procesa organizēšanu cilvēkiem ar invaliditāti

Cilvēku ar invaliditāti birojs (The Office for Persons with Disabilities) rūpējas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām un ir jāizveido katrā augstākās vai profesionālās izglītības iestādē. Tas piedāvā savus pakalpojumus, lai visas personas, kurām juridiski atzīta invaliditāte, kā arī tiem, kuri spēj dokumentēt negatīvo ietekmi uz veselību, būtu pieejama izglītība. Tiek piedāvāta palīdzība, kad mācību procesu ietekmē tas, ka cilvēkam ir invaliditāte. Tātad ne katrs juridiski atzīta invaliditāte kvalificējas tā, lai universitāte sniegtu konkrētu palīdzību, bet ir noteikt studentu skaits, kuriem ir hroniskas slimības vai daļēja invaliditāte, kā rezultātā negadījumā, kurā invaliditāte nav juridiski atzīta, bet kurš veselības stāvokļa dēļ nespēj sekot "regulārām” studijām.

Tiesības un pienākumi apmācāmajiem ar invaliditāti

Studentiem ar invaliditāti un hroniskām slimībām jāpiesakās pēc attiecīgā atbalsta - universitāte nevar uzņemties atbildību par nespēju sniegt palīdzību, ja students nav attiecināms uz šādu palīdzību augstskolā.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243516