sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā Drukāt
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

 

Pirmdiena, 2. novembris

 • Valsts darba inspekcijas (VDI) direktors Renārs Lūsis laikā no 2. līdz 6. novembrim Bilbao, (Spānija) piedalīsies Eiropas aģentūras valdes sanāksmē, kas organizēta kampaņas Veselīgas darbavietas uzvar stresu ietvaros.
 • VDI pārstāvji uzstāsies Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūta rīkotajā seminārā Darba vides riska faktori transporta nozarē. Seminārs plkst. 13.00 notiks Rīgā, Anniņmuižas bulvārī 26a, Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti:
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Upesleju internātpamatskolā – rehabilitācijas centrā;
  • pārbaudīs Krāslavas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas.

 

Otrdiena, 3. novembris

 • VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs Beverīnas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Daugavpils 17. vidusskolā.

 

Trešdiena, 4. novembris

 • Labklājības ministrija (LM) rīkos metodiski informatīvo sanāksmi sociālā darba speciālistiem, kurā informēs par jaunumiem sociālā darba jomā, izmaiņām sociālās palīdzības jomā, rehabilitācijas pakalpojumiem no vardarbības cietušajām un vardarbību veikušajām pilngadīgajām personām, riskiem sociālā gadījumu darbā ar ģimenēm ar bērniem, saņemt rekomendācijas procesa pilnveidei. Tāpat speciālisti iepazīstinās ar Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ieviešanas aktivitātēm Latvijā 2015. gadā. Sanāksme norisināsies Jelgavā, Ozolnieku novadā, Skolas ielā 4B.
 • VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Liepnas internātpamatskolā;
  • organizēs radošo darbnīcu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas 1.-5., kā arī 6.-9. klašu skolēniem par vienaudžu savstarpējo attiecību jautājumiem;
  • organizēs radošo darbnīcu Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskolas pedagogiem un darbiniekiem par aktualitātēm bērnu tiesību aizsardzības jomā.

 

Ceturtdiena, 5. novembris

 • Latvijas delegācija labklājības ministra Ulda Auguļa vadībā piedalīsies Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Nodarbinātības, darba un sociālo lietu komitejas (ELSAC) 127. sesijā, kurā izskatīs OECD izstrādāto Latvijas pirmsiestāšanās ziņojumu sociālās politikas jomā. Sanāksmes laikā plānotas diskusijas par izstrādāto ziņojuma projektu un rekomendācijām nodarbinātības un sociālās politikas jomā. Sanāksme turpināsies arī piektdien, 6. novembrī.
  • LM sadarbībā ar Jelgavas, Rīgas, Valmieras pilsētu pašvaldībām un Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu plkst.14.00 organizēs reģionālo semināru par projektu Elastīga bērnu uzraudzības pakalpojuma nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā nestandarta darba laiku, kurāaicināti piedalīties uzņēmumi ar nestandarta darba laiku Seminārs notiksJelgavas sociālo lietu pārvaldes telpās.
 • VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 47. vidusskolā;
  • piedalīsies Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centra “Zeimuļs” organizētajā vecāku nedēļas pasākumā.

 

Piektdiena, 6. novembris

 • LM parlamentārais sekretārs Reinis Uzulnieks atklās Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas organizēto konferenci Sapratne un cieņa klasē, skolā un internetā. Konference no plkst. 10.00 līdz 15.15. notiks Rīgā, graudu ielā 68, augstskolas „Turība” zālē.
 • LM speciālisti institūcijām, ar ko ministrijai ir noslēgts līgums par ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšanu, rīkos semināru Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšana. Seminārs plkst. 10.00 notiks LM telpās, Rīgā, Skolas ielā 28.
 • VDI sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju organizēs semināru Darbs ar klientiem – stresa avots darbiniekiem. Seminārs plkst. 10.00 notiks Rīgā, Baznīcas ielā 25, LDDK konferenču zālē. 
 • VBTAI speciālisti rīkos Metodisko dienu Mārupes novada bāriņtiesai.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4950643