sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2015.gada aprīlis Drukāt
2015.gada aprīlis

Aprīlis

  • 09.04. uzsākta jauna Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas rakstiskā procedūra, kurā saskaņošanai tiek virzīti šādi Labklājības ministrijas izstrādātie dokumenti:14.04. Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu komitejas darba grupa par deinstitucionalizācijas atzinumu.
    • 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk – SAM) “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.1. pasākuma “Profesionālā rehabilitācija” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji;
    • 9.2.2. SAM „Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamība personām ar invaliditāti un bērniem” 9.2.2.1. pasākuma “Deinstitucionalizācija” projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji.
  • 27.04. Tikšanās ar Roche Latvija. Komunikācijas vadītāju Sandri Sabajevu.
  • 30.04. Struktūrfondu uzraudzības padomes sēde.
  • Projekta pieteikuma sagatavošana LR Ārlietu ministrijai sadarbībā ar Ukrainas NVO
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5170873