sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Aktivitātes > 2015.gada janvāris Drukāt
2015.gada janvāris

Janvāris

 • 8.01. Gunta Anča piedalās Latvijas prezidentūras Eropas Savienības Padomē atklāšanas pasākumā, Latvijas Nacionālajā operā.
 • 9.01. Gunta Anča un Ivetas Neimane tikās ar Veselības ministru Gunti Beleviču.
 • 9.01. Tikšanās ar Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta vecāko eksperti Inesi Vilcāni.
 • 12.-13.01. Gunta Anča un Daiga Veinberga piedalās Civilās aizsardzības darba seminārs “Personu ar invaliditāti vajadzības katastrofu pārvaldīšanas ciklā”.
 • 16.01. Darbs ar uzraudzības komisijas materiāliem.
 • 16.01. Gunta Anča tiekas ar Eiropas forumu cilvēkiem ar invaliditāti Briselē, lai pārrunātu valdes sēdes norisi Rīgā.
 • 16.01. tiek uzsākta jauna Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda  2014.-2020.gada plānošanas perioda Uzraudzības komitejas  rakstiskā procedūra, kurā saskaņošanai tiek virzīti šādi dokumenti:21.01. Ivetas Neimanes dalība VM Farmācijas jomas konsultatīvajā padomē.21.01. Gunta Anča, Daiga Veinberga sadarbībā ar partneriem no Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas gatavo projektu iesniegšanai Ziemeļvalstu padomei.
 • 23.01. Gunta Anča, Inese Kūliņa tiekas ar Latvija sieviešu invalīdu asociācias „Aspazija” valdes priekšēdētāju Ilzi Laini, lai plānotu Eiropas foruma cilvēkiem ar invaliditāti sieviešu komitejas konferenci Rīgā.
  • Finanšu ministrijas izstrādātais Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda Ikgadējais izvērtēšanas plāns 2015.gadam.
  • Labklājības ministrijas izstrādātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji 9.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Paaugstināt sociālo dienestu darba efektivitāti, darbinieku profesionalitāti un starpinstitucionālo sadarbību darbam ar riska situācijā esošām personām” pasākuma  “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” ieviešanai.
 • 27. – 28.01. Guntas Anča vada semināru par ANO Konvencijas par cilvēku ar invaliditāti tiesībām alternatīvā ziņojuma sagatavošanu Ašhabadā, Turkmenistāna
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4912354