sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Rīgā diskutēs par iekļaujošiem darba tirgiem Eiropā Drukāt
Rīgā diskutēs par iekļaujošiem darba tirgiem Eiropā

Labklājības ministrs Uldis Augulis 3.februārī atklās Eiropas Savienības Padomes Nodarbinātības komitejas (EMCO) un ES Padomes Sociālās aizsardzības komitejas (SPC) organizēto konferenci Iekļaujoši darba tirgi Eiropā: labākas darba kvalitātes un iekļaušanas loma.

Konference norisināsies no 3. līdz 4.februārim un pievērsīsies diviem būtiskiem jautājumiem, kuri pēdējo gadu laikā arvien biežāk nonāk uzmanības centrā – darbavietu kvalitātei un ilgtspējīgai iekļaušanai darba tirgū, ieskaitot minimālo ienākumu sistēmu nozīmi. Konferences rezultātus ietvers Padomes secinājumu projektā par iekļaujošiem darba tirgiem. Tos paredzēts pieņemt Eiropas Savienības (ES) Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes sēdē Latvijas prezidentūras laikā.

Konferencē piedalīsies EMCO un SPC neformālo sanāksmju dalībnieki (tajā skaitā visu ES dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas pārstāvji), ES institūciju, starptautisko organizāciju, akadēmisko aprindu pārstāvji.

Darbavietu kvalitāte pēdējos gados nav bijusi pietiekami akcentēta. Tās saistība ar pieaugošo ienākumu nevienlīdzību, strādājošo nabadzību un sociālo atstumtību pieprasa papildu uzmanību.

Tautsaimniecībām pakāpeniski atgūstoties, un tikai palēnām pieaugot darbavietu skaitam, ir palielinājies ilgstošais bezdarbs. Lai novērstu un pārvarētu ilgstošo bezdarbu un samazinātu nabadzību, vienlaicīgi veicinot cilvēku sociālo aktivizēšanos, ir svarīgi, lai nodarbinātības dienesti labi strādātu un aktīvās iekļaušanas stratēģijas būtu veiksmīgi mērķētas. 

Tāpat efektīvs sociālais atbalsts, nodrošinot atbilstošu sasaisti starp cilvēka aktivizēšanas pasākumiem, bezdarba pabalstiem un minimālo ienākumu sistēmām, papildus apvienojot ar attiecīgajiem pakalpojumiem (bērnu aprūpe, apmācības, darba meklēšanas atbalsts u.c.) ir būtiski instrumenti integrētas pieejas īstenošanai, lai samazinātu bezdarbu un nabadzību.

Sociālajiem partneriem un pilsoniskajai sabiedrībai ir interese un loma abos jautājumos – gan attiecībā uz darbavietu kvalitāti, gan ilgtspējīgu iekļaušanu darba tirgū – tādēļ viņu iesaiste ir svarīga.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4218072