sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > 3.decembris Saeimā Drukāt
3.decembris Saeimā
Pieejama nodarbinātība un darbs ir ikviena cilvēka pamattiesības. Tas nodrošina cilvēka neatkarību, sociālo un ekonomisko integrāciju, tas dod iespēju pašrealizācijai un uzlabo dzīves kvalitāti, ļaujot sasniegt adekvātus dzīves kvalitātes standartus.

Diemžēl cilvēkiem ar invaliditāti vēl aizvien ir ierobežota pieeja darba tirgum. Viņi tiek diskriminēti nepietiekamas pieejamības, pielāgotas darba vides un finanšu resursu trūkuma, negatīvu stereotipu un aizspriedumu dēļ.

Cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības rādītāji Eiropā vēl aizvien ir satraucoši. Nodarbinātības līmenis cilvēkiem ar invaliditāti Eiropā ir zemāks par 50%, sieviešu ar invaliditāti nodarbinātības līmenis ir zemāks nekā vīriešiem ar invaliditāti. Latvijā 10,79% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita ir cilvēki ar invaliditāti. Bet daudzi vienkārši nav reģistrējušies par bezdarbniekiem, jo darbu atrast vienkārši necer.

Jaunajā Eiropas Savienības struktūrfondu periodā Latvijā ļoti liela uzmanība tiks pievērsta cilvēku ar invaliditāti nodarbinātības jautājumu risināšanai – gan izmantojot jau ierastās metodes, gan meklējot jaunus interaktīvus risinājumus.

Lai uzlabotu situāciju nodarbinātības jomā cilvēkiem ar invaliditāti – gan veidojot jaunus nodarbinātības atbalsta veidus, gan attīstot citus papildus pakalpojumus, bez kuriem nav iedomājama nodarbinātības veicināšana, .aicinām piedalīties diskusijā šī gada Starptautiskās cilvēku ar invaliditāti dienas ietvaros.
Aicinām mūsu dalīborganizācijas deleģēt pārstāvjus uz tikšanos ar Saeimas deputātiem un ministriju pārstāvjiem, 3.decembrī no plkst.10.00 līdz 12.00 - reģistrēšanās un kafijas tase mundrumam no plkst. 09.30.
Savu dalību lūdzam pieteikt līdz 28.novembrim – nosaucot dalībnieku vārdu uzvārdu, personas kodu un kontaktālruni, lai varam nokārtot caurlaidi Saeimā!
Pa tālruni – 67590437
Uz e-pastu – sustento@sustento.lv
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4960514