sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā Drukāt
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

 

Pirmdiena, 10.novembris

 • Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis un vecākā eksperte Daina Fromholde piedalīsies Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS rīkotajā Sociālās uzņēmējdarbības forumā 2014, kas norisināsies Nacionālajā bibliotēkā. 
 • LM plkst.13.00 notiks projekta Grupu terapijas programmas vardarbību veikušo personu sociālajai rehabilitācijai izstrāde, programmas aprobācija un speciālistu apmācības noslēguma pasākums. 
 • LM ES struktūrfondu departamenta pārstāvji Smiltenē Finanšu ministrijas organizētajā seminārāES fondi – augam kopā! informēs par ES fondu ieguldījumu labklājības jomā. Seminārs no plkst. 10.00 līdz 14.30 notiks Smiltenes pilsētas kultūras un sporta centrā.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas 51. vidusskolā. 
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūrā (SIVA) viesosies Pumpuru vidusskolas vidusskolēni, lai iepazītos ar rehabilitācijas centru, strādājošo speciālistu profesijām, piemēram, ergoterapeita darba telpām un pienākumiem.

 

Otrdiena, 11.novembris

 • LM pārstāvji Latvijas Pašvaldību savienības Sociālo lietu komitejas sēdē informēs par trūcīgas personas noteikšanas kritērijiem un asistenta pakalpojumu cilvēkiem ar invaliditāti. 
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA):
 • Darba tirgus daļas vadītāja Kristīne Pudāne no plkst.10.00 līdz 18.00 Briselē piedalīsies Eiropas Padomes darba grupā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju.
 • Liepājas filiāles speciālisti plkst.9.00 rīkos Informatīvo dienu bezdarbniekiem – cilvēkiem ar invaliditāti, kurā piedalīsies arī SIVA speciāliste Līga Grīnvalde, lai informētu par SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem. 
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) Gulbenes nodaļas vadītājs Jānis Beinarovičs plkst.11.00 Gulbenes invalīdu biedrības telpās (Brīvības iela 22, Gulbene) piedalīsies seminārā Novērtē to, kas Tev ir! 
 • VBTAI organizēs Konsultāciju dienu Gulbenes un Aglonas novada pašvaldības speciālistiem un iedzīvotājiem. 
 • SIVA Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā Slokas ielā 61, Jūrmalā plkst.15.00 notiks svinīgs Lāčplēša dienas pasākums.

 

 

Trešdiena, 12.novembris

 • VDEĀVK Daugavpils nodaļas vadītāja Natālija Roze plkst. 11.00 Daugavpils pilsētas invalīdu biedrības telpās (Vienības ielā 4) piedalīsies seminārā Novērtē to, kas Tev ir!
 • LM pārstāvji no plkst. 9.00 līdz 12.00 piedalīsies Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS rīkotajā seminārā par sociālo investīciju vidi, sociālo uzņēmumu finanšu instrumentu veidiem Eiropā, tai skaitā, sadarbību starp valsts, privāto un nevalstisko sektoru. Seminārs notiks fonda DOTS telpās, Alberta ielā 13. 
 • LM ekspertes 12. un 13.novembrī Briselē piedalīsies Eiropas Komisijas un OECD organizētā seminārā par ilgākiem darba mūžiem un pensionēšanās vecumiem. Pasākumā apspriedīs politikas izaicinājumus nodarbinātības un sabiedrības (darbaspēka) novecošanās kontekstā, diskutēs par nodarbinātības apstākļu radīšanu, kas veicinātu ilgāku nodarbinātību, sociālās aizsardzības un nodarbinātības politikas atbalstu cilvēkiem, kas nevar integrēties darba tirgū u.c. 
 • EURES (Eiropas nodarbinātības tīkls) no plkst. 10.00 līdz 14.00 rīkos semināru darba devējiem Meklējot skandināvu valodu prasmes viesnīcā Hotel Avalon 13.janvāra ielā 19, Rīgā. 
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Jelgavas 3. sākumskolā. 
 • Laikā no 12. līdz 15.novembrim SIVA direktore
  Ilona Jurševska un speciālisti Madridē (Spānija) piedalīsies FORCAVI projekta noslēguma pasākumā. ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas inovāciju pārneses projekts FORCAVI īstenots no 2012.gada, ar mērķi pārņemt Spānijas pieredzi apmācības modeļa Dzīves kvalitāte ieviešanā, lai attīstītu sociālās atstumtības riskam pakļautiem cilvēkiem un cilvēkiem ar intelektuāla rakstura traucējumiem sociālo prasmju apgūšanu, veicinātu sociālo lomu un savu tiesību apzināšanos dzīves kvalitātes uzlabošanai.

 

Ceturtdiena, 13.novembris

 • Notiks LM, Sociālo darbinieku biedrības un Baltijas Psiholoģijas un menedžmenta augstskolas rīkotā konference Sociālā darba aktualitātes 10 gadu šķērsgriezumā – izaicinājumi un iespējas. Tās noslēgumā pasniegs balvas LM konkursa Labākais sociālais darbinieks Latvijā uzvarētājiem. 
 • LM sadarbībā ar biedrību Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi organizēs informatīvo semināru ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju pārstāvjiempar sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas iespējām Vadlīnijas normalizācijas principa ieviešanai.
 • Valsts darba inspekcijas direktors Renārs Lūsis 13. un 14. novembrī Romā (Itālija) piedalīsies Vecāko darba inspektoru komitejas sanāksmē, kurā informēs par plānotajiem darba aizsardzības pasākumiem Latvijas prezidentūras laikā.
 • Eiropas nodarbinātības tīkls (EURES) :
 • No plkst. 10.00 līdz 13.00 rīkos semināru darba meklētājiem Iepazīsti Skandināvijas un Baltijas valstu darba tirgu NVA Cēsu filiālē, Pļavas ielā 3a, Cēsīs;
 • No plkst. 10.00 līdz 13.00 rīkos semināru darba devējiem NVA Rēzeknes filiālē, Atbrīvošanas alejā 155, Rēzeknē.
  • NVA Cēsu filiālē Pļavas ielā 3a, 309. kabinetā no plkst. 10.00 līdz 13.30 būs iespēja tikties ar Igaunijas, Lietuvas un Norvēģijas nodarbinātības dienestu EURES konsultantiem.
  • VBTAI speciālisti:
   • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas Juglas vidusskolā;
   • Inčukalna novada bāriņtiesā pārbaudīs tās lietvedībā esošās lietas

 

Piektdiena, 14.novembris

 • LM ES struktūrfondu departamenta pārstāvji Jelgavā Finanšu ministrijas organizētajā seminārāES fondi – augam kopā! informēs par ES fondu ieguldījumu labklājības jomā. Seminārs no plkst. 10.00 līdz 14.30 notiks Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Ekonomikas un Sabiedrības attīstības fakultātē.
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4960489