sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā Drukāt
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

Pirmdiena, 20.oktobris

 • Labklājības ministrijas (LM) Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis Romā (Itālija) piedalīsies 5.Eiropas karjeras atbalsta politikas konferencē.
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas Franču licejā un alternatīvajā aprūpes centrā Žēlsirdības māja.
 • Valsts darba inspekcijas (VDI) pārstāve Sarmīte Rūtiņa-Rūtenberga piedalīsies profesionālās pilnveides seminārā Ķīmisko darba vides riska faktoru novērtēšana.

 

Otrdiena, 21.oktobris

 • LM darba tirgus politikas departamenta direktors I.Lipskis laikā no 21.līdz 22.oktobrim Romā (Itālija) piedalīsies Eiropas Mūžilgas karjeras atbalsta politikas tīkla projekta 16.plenārsēdē.
 • LM Darba tirgus politikas departamenta direktora vietniece (ES Nodarbinātības komitejas vadītāja vietniece/Ad Hoc grupas vadītāja) Ilze Zvīdriņa un vecākā eksperte Daina Fromholde piedalīsies ES Nodarbinātības komitejas Adhoc grupas darbā (Briselē), kur tiks prezentēts sākotnējais novērtējums par Latvijas pieredzi un iecerēm apmācību organizēšanas un klientu aktivizācijas jomā.
 • LM Darba tirgus politikas departamenta vecākais eksperts Gundars Ignats piedalīsies Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības organizētajā diskusijā Problēmas un risinājumi darba vidē balstītu mācību īstenošanā.
 • LM Darba tirgus politikas departamenta pārstāvis Raimonds Brīdaks piedalīsies Eiropas amatniecības konferencē Amatu prasmes ilgtspējīgas ekonomikas veicināšanai.
 • VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē Vālodzīte;
  • organizēs Konsultāciju dienu Amatas novadā.

 

 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA):
  • Direktore Ilona Jurševska tiksies ar Bulduru Dārzkopības vidusskolas direktoru
   Aivaru Griķi, lai pārrunātu sadarbības iespējas starp izglītības
   iestādēm mācību prakses nodrošināšanā un citos jautājumos;
  • Daugavpils atbalsta punkta vadītāja Dace Ozerska no 21.līdz 23.oktobrim piedalīsies Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajās informatīvajās dienās Daugavpilī, lai informētu par SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem;
  • Ergoterapijas kabinetā (Nr.249), Dubultu prospektā 71, Jūrmalā, no 21.līdz 24.oktobrim plkst.13.00 norisināsies izglītojošas
   nodarbības par dažādiem tehniskiem palīglīdzekļiem un to izmantošanu
   ikdienas aktivitāšu atvieglošanai. Nodarbības organizētas, atzīmējot Pasaules Ergoterapijas dienu 27.oktobrī, kurai
   šogad veltīta tēma Tehniskais palīglīdzeklis - tavs palīgs ikdienā.

 

 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA):
  • Pakalpojumu departamenta Darba tirgus nodaļas vadītāja K.Pudāne Briselē piedalīsies Eiropas Padomes darba grupā par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par Eiropas nodarbinātības dienestu tīklu, darba ņēmēju piekļuvi mobilitātes pakalpojumiem un turpmāku darba tirgus integrāciju
  • Limbažu filiāles darbinieki apmeklēs Limbažu 3.vidusskolas  Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vidusskolas 9. un 12. klases skolēnus.

 

Trešdiena, 22.oktobris

 • LM organizēs metodiski informatīvo sanāksmi Kurzemes reģiona sociālo dienestu pārstāvjiem - Saldus novada administrācijas telpās, Avotu ielā 12, Saldū.
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Dzirciema internātpamatskolā un Ģimenes atbalsta centrā Saulīte.
 • VDI pārstāve Linda Matisāne Jelgavā piedalīsies seminārā OiRA – interaktīvs rīks darba vides risku novērtēšanai lauksaimniekiem.
 • NVA:
  • Ludzas filiāles karjeras konsultante S.Deksne-Cabule karjeras izaugsmes dienu ietvaros Ludzas novada vakara vidusskolā plkst.14.10 tiksies ar 9.b klases skolēniem;
  • Rīgas reģionālajā filiālē (Jēzusbaznīcas ielā 11, Rīgā) plkst.14.00 notiks Konsultatīvās padomes sēde;
  • Liepājas filiāles karjeras konsultantes plkst.9.00 un plkst.12.30 tiksies ar 9.klašu audzēkņiem Priekules vidusskolā un 11.e klases skolēniem Liepājas 2.vidusskolā.

 

Ceturtdiena, 23.oktobris

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis, LM eksperti un sociālie partneri Briselē (Beļģija) piedalīsies Trīspusējā sociālajā samitā pirms Eiropadomes sanāksmes. 
 • Labklājības ministrs Uldis Augulis un LM eksperti no 23.līdz 24.oktobrim Romā (Itālija) piedalīsies augsta līmeņa konferencē par Pekinas rīcības platformas ietvaros sasniegto un panākto dzimumu līdztiesības jomā Dzimumu līdztiesība Eiropā: darbs kas vēl jāturpina.  Konferences laikā ministrs arī parakstīs TRIO prezidentūru - Itālijas, Latvijas, Luksemburgas kopējo deklarāciju par aktivitātēm dzimumu līdztiesības jomā. 
 • VBTAI speciālisti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā, Rīgas 94. pirmsskolas izglītības iestādē, Rīgas Lietuviešu vidusskolā.
 • VDI pārstāves Linda Matisāne un Sandra Zariņa Rīgā piedalīsies seminārā profesionālo izglītības iestāžu darba aizsardzības pedagogiem Vienkārši un aizraujoši par darba aizsardzību. 
 • SIVA Profesionālās piemērotības un atbalsta nodaļas speciālisti piedalīsies NVA organizētajās informatīvajās dienās Tukumā, lai informētu par SIVA profesionālās rehabilitācijas pakalpojumiem.
 • NVA:
  • Liepājas filiāles karjeras konsultantes plkst.9.20 tiksies ar 12.klases skolēniem Nīcas vidusskolā un plkst. 13.00 ar Liepājas Speciālās internātpamatskolas skolēniem;
  • Ventspils filiāles darbinieki tiksies ar Ances pamatskolas skolēniem;
  • NVA Aizkraukles filiāles karjeras konsultantes tikties ar 9.un 12.klašu skolēniem Aizkraukles vakara maiņu vidusskolā.

 

Piektdiena, 24.oktobris

 • Labklājības ministra biroja vadītājs Reinis Uzulnieks un LM pārstāvji konferencē Deinstitucionalizācija – Vai vēl tālu? diskutēs par Latvijas situācijai piemērotu deinstitucionalizācijas modeli. 

Konferenci organizē biedrība Rīgas pilsētas „Rūpju bērns” sadarbībā ar SUSTENTO, un tā notiks Rīgas Kongresu nama Mazajā zālē, Kr. Valdemāra ielā 5. 

 

 • LM Sociālo pakalpojumu departamenta vecākais eksperts Aldis Dūdiņš biedrības Oranžais stars organizētajā seminārā informēs par LM nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem. Pasākums notiks plkst.9.00 Rīgā, Balasta dambī 1a.
 • VDI Rīgā organizēs labās prakses balvas konkursa Zelta ķivere noslēguma pasākumu, kurā apbalvos uzņēmējus, kas ar radošām idejām veido stresu mazinošu darba vidi.
 • NVA Rīgas reģionālās filiāles karjeras konsultante tiksies ar Rīgas 24.pamatskolas 9.klases skolēniem.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4950573