sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Veicinās dzīves līmeņa uzlabošanu cilvēkiem ar invaliditāti Drukāt
Veicinās dzīves līmeņa uzlabošanu cilvēkiem ar invaliditāti

Valdība otrdien, 2.septembrī, apstiprināja Labklājības ministrijas izstrādāto Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam plānu. Tajā ir virkne aktivitāšu, lai sekmētu cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos sabiedrībā.

Lai to sasniegtu, aktivitātes paredzētas četros virzienos – izglītība, nodarbinātība, sociālās aizsardzības un sabiedrības izpratnes veidošana.

Atbilstoši iepriekš minētajiem rīcības virzieniem, plānā iekļauti konkrēti pasākumi. Piemēram, veicinot iekļaujošas izglītības principa ieviešanu, plānots sekmēt cilvēku ar invaliditāti iekļaušanos visās izglītības pakāpēs un veidos atbilstoši viņu spējām. Līdzīgi izstrādās arī priekšlikumus par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām.

Tāpat paredzēts ieviest jaunu invaliditātes noteikšanas sistēmu, kas atbilst Starptautiskās funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijas kritērijiem. Tas nozīmē, ka invaliditāti noteiks ne tikai izvērtējot cilvēka veselības stāvokli, bet arī uzsverot paša cilvēka iesaisti novērtēšanas procesā.

Vienlaikus paplašinās asistenta pakalpojuma saņēmēju loku izglītības programmu apguvei, nosakot, ka pakalpojumu varēs saņemt arī cilvēki ar invaliditāti, kuri mācās augstākajās izglītības iestādēs.

Tāpat veicinās pieejamību plašsaziņas līdzekļos pārraidītajai informācijai cilvēkiem ar invaliditāti. Lai to īstenotu, palielinās LTV raidījumu un filmu subtitrēšanai un surdotulkošanai paredzēto apjomu, kā arī veidos raidījumus ar cilvēku ar invaliditāti piedalīšanos. Papildus veicinās ar vēlēšanām saistītās informācijas sniegšanu cilvēkiem ar invaliditāti pieejamā formātā.

Iepriekšminēto paredz valdībā apstiprinātais Pamatnostādņu Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām īstenošanas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam īstenošanas plāns 2014.gadam.

Atgādinām, ka plāna mērķis un veicamie uzdevumi ir virzīti uz to, lai, īstenojot Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvenciju par personu ar invaliditāti tiesībām, veicinātu cilvēku ar invaliditāti pamattiesību un pamatbrīvību nodrošināšanu.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5243471