sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā Drukāt
Labklājības ministrijas un tās padotības iestāžu aktivitātes nākamajā nedēļā

Pirmdiena, 19.maijs

 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) speciālisti padziļināti pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Rīgas Lastādijas internātpamatskolā un Kursīšu pamatskolā. 
 • Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija uzsāk vecā parauga invaliditātes apliecību nomaiņu personām, kas izsniegtas laika periodā no 2003. līdz 2006.gadam.

 

Otrdiena, 20.maijs

 • Labklājības ministrijas (LM) speciālisti biedrības Saule pasākumā Vienotā sabiedrībā informēs par LM sadarbību ar nevalstiskām organizācijām. Pasākums norisināsies Ventspils ielā 29, Rīgā.
 • VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs Preiļu novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • 20. un 21.maijā padziļināti pētīs seksuālās vardarbības riskus Aglonas internātvidusskolā;
  • 20. un 21.maijā pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Skangaļu muižas Bērnu atbalsta un sociālās aprūpes centrā – internātā;
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Liepājas 8.vidusskolā.
 • Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Koledžā un Jūrmalas profesionālajā vidusskolā speciālisti Daugavpils novada domes un tās sadarbības partneru Internacionaler Bund pārstāvjus no Vācijas iepazīstinās ar SIVA profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem un to telpām.

 

Trešdiena, 21.maijs

 • LM Darba tirgus politikas departamenta speciālisti piedalīsies darba grupas sanāksmē par sociālās uzņēmējdarbības jautājumiem. Tās laikā plānota diskusija par koncepcijas projektu Par sociālās uzņēmējdarbības ieviešanas iespējām Latvijā
 • LM speciālisti plkst.10.00 Sociālo pakalpojumu attīstības padomes sēdē diskutēs par iespējām dzīves nodrošināšanai klientiem ārpus aprūpes iestādēm – sabiedrībā balstītiem pakalpojumiem.
 • LM speciālisti Apmācību komisijas ietvaros plkst.15.00 organizēs sanāksmi E-apmācību iespējas bezdarbniekiem un darba meklētājiem.
 • VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs Preiļu novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas ambulatorās veselības aprūpes daļā Gaiļezers.
 • Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti plkst.10.00 starptautiskajā seminārā Aktīvās darba tirgus politikas pasākumi jauniešu bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū diskutēs par jauniešu nodarbinātības veicināšanu. Latvijas, Dānijas un Ungārijas nodarbinātības institūciju pārstāvji raksturos situāciju jauniešu nodarbinātības jomā savās valstīs, iepazīstinās ar jauniešu bezdarba mazināšanas pasākumiem un labās prakses piemēriem. Pasākums norisināsies viesnīcas Tallink Hotel Riga telpās, Rīgā.

 

Ceturtdiena, 22.maijs

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis:
  • plkst.9.30 atklās starptautisko konferenci Novēršana, aizsardzība un reaģēšana uz vardarbības pret sievietēm gadījumiem: no normatīvajiem aktiem līdz to efektīvai piemērošanai.

Pasākumā piedalīsies vairāki eksperti no Latvijas, Somijas un Austrijas, kā arī Pasaules Veselības organizācijas, kas strādā ar vardarbības novēršanas jautājumiem. Konference norisināsies no plkst.9.30 līdz 15.30 Iekšlietu ministrijas konferenču zālē, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-6.

 • plkst.11.00 piedalīsies Latvijas Darba devēju konfederācijas rīkotajā apaļā galda diskusijā par nozaru sociālā dialoga attīstības iespējām;
 • plkst.14.00 parakstīs sadarbības līgumus ar sociālo jomu pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām.
 • VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Pumpuru pamatskolā;
  • pārbaudīs Vecpiebalgas novada bāriņtiesas lietvedībā esošās lietas;
  • piedalīsies Starptautiskajai bērnu tiesību aizsardzības dienai veltītajā pasākumā, ko organizē Valmieras pilsētas pašvaldība;
  • piedalīsies Valmieras rajona tiesas sēdē par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu bērnam. 
 • NVA speciālisti plkst.9.30 piedalīsies starptautiskajā seminārā Aktīvās darba tirgus politikas pasākumi pirmspensijas vecuma bezdarbnieku integrēšanai darba tirgū. Pasākumā piedalīsies Latvijas, Dānijas un Ungārijas nodarbinātības institūciju pārstāvji. Seminārs norisināsies viesnīcas Tallink Hotel Riga telpās.

 

Piektdiena, 23.maijs

 • Labklājības ministrs Uldis Augulis dosies reģionālajā darba vizītē uz Cēsīm, lai iepazītos ar situāciju pilsētā un novadā. 
 • LM Sociālās iekļaušanas un sociālā darba politikas departamenta direktora vietniece Ilze Skrodele-Dubrovska plkst.10.00 piedalīsies Rīgas domes Labklājības departamenta organizētajā ikgadējā konferencē Laikmeta prasības sociālās darba nozares speciālistiem ar prezentāciju Profesionāla sociālā darba attīstības virzieni Latvijā no 2014. līdz 2020.gadam. Konference norisināsies Splendid Palace lielajā zālē, Elizabetes ielā 61. 
 • LM speciālisti plkst.15.00 piedalīsies sanāksmē Neformālās izglītības ietvaros īstenoto valodu apmācību programmu apjoma precizēšanā atbilstoši apguves līmeņiem, LM 3.stāva zāle. 
 • VBTAI speciālisti:
  • pārbaudīs bērnu tiesību ievērošanu Valsts sociālās aprūpes centra Rīga filiālē Teika, Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā;
  • piedalīsies Rīgas domes Labklājības departamenta organizētā konferencē Laikmeta prasības sociālā darba nozares speciālistiem.

 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4137524