sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > Kurzemē izmēģinās divus jaunus sociālos pakalpojumus Drukāt
Kurzemē izmēģinās divus jaunus sociālos pakalpojumus

Informācija plašsaziņas līdzekļiem

4.10.2013.

 

Kurzemē izmēģinās divus jaunus sociālos pakalpojumus

Kurzemes plānošanas reģiona teritorijā un ziemeļlietuvā iedzīvotājiem šajā rudenī iespēja izmēģināt divus jaunus, kopā ar lietuviešiem veidotus sociālos pakalpojumus -  pavadonis-asistents un īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā).

 

Pavadoņa-asistenta pakalpojumi būs pieejami kā papildus palīdzība personām ar funkcionāliem traucējumiem ikdienas situācijās, kas saistītas ar personīgo higiēnu, atpūtu un izklaidi, izglītības iegūšanu,  darba gaitām un veselības jautājumiem. Pakalpojuma pilotēšanas laikā pakalpojums būs pieejamas bez maksas, jo pavadoņu-asistentu atalgojuma izdevumus segs no projekta līdzekļiem.

 

Latvijas pusē pavadoņa-asistenta pakalpojumus piedāvās Liepājā, Ventspilī un Kuldīgas, Nīcas un Saldus novados. Lietuvā pakalpojums pieejams Klaipēdā. Ar pakalpojuma saņemšanas kārtību varēs iepazīties, vēršoties katras pašvaldības Sociālajā dienestā, kā arī pie vietējiem projekta koordinatoriem.

 

Kontaktinformācija pavadoņa-asistenta pakalpojuma saņemšanai:

·        Kuldīgas novadā – Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, Dzirnavu 9, Kuldīga, Ineta Enģele – tel. 63350605, 27020733;

·        Liepājā – Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas projektu vadītāja Elīna Tolmačova, mob.tel.28691133; Liepājā pavadoņa-asistenta pakalpojumi pieejami Pludmales pieejamības kompleksā Jūrmalas parkā Nr.2 pie Glābšanas stacijas, kā arī vēršoties Liepājas Neredzīgo biedrībā un biedrībā „Dižvanagi”;

·        Nīcas novadā – Nīcas sociālais dienests, dienesta vadītāja Inese Lapiņa, tel.63489489;

·        Saldus novadā – Saldus novada pašvaldības projektu vadītāja Liene Klagiša, tel.: 25479823;

·        Ventspilī – Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests, Daiga Zipeva-Biumane, tel. 63601207, 29490561, e-pasts: daiga.zipeva@ventspils.gov.lv;

·        Klaipēdā - Aldona Moceviciene, 00 370 46 311185, 00 370 46314673, almoenator@yahoo.com.

 

Īslaicīga uzturēšanās personām ar garīga rakstura traucējumiem (līdz 30 dienām gadā) būs otrs jaunais sociālais pakalpojums, ko projekta ietvaros iedzīvotājiem piedāvās Skrundas un Dundagas novadu pašvaldībās Latvijā un Jonišķu pašvaldībā Lietuvā.

 

Šī būs iespēja nodrošināt personām ar garīga rakstura traucējumiem drošu un ērtu uzturēšanos ārpus savas ierastās dzīves vietas, tai skaitā arī nakšņošanu. Tas būtiski atvieglos personas ar garīga rakstura traucējumiem uzraudzību un aprūpi brīžos, kad tuvinieki un likumiskie pārstāvji nespēj to nodrošināt, jo atrodas īslaicīgā prombūtnē (komandējumā, atvaļinājumā, veselības aprūpes iestādē u.tml). Pilotēšanas laikā pakalpojums būs pieejams, sedzot vienīgi klientu ēdināšanas izmaksas, jo personāla atalgojuma un telpu izmaksas segs no projekta līdzekļiem.

 

Kontaktinformācija īslaicīgā uzturēšanās pakalpojuma saņemšanai:

·        Dundagā – Dundagas veselības centrs, tel. 63232303, Pils iela 6;

·        Skrundā – Skrundas novada pašvaldības iestādes "Skrundas veselības un sociālās aprūpes centrs", direktore, Maruta Brizga, mob.tel. 29479547,
e-pasts: 
skr.vsac@gmail.com;

·        Jonišķos, Lietuvā – Jonišķu pamatskola „Saules”, Livonijos str. 6, 84124  Joniskis,  tel.00370 (8 426)  60 060, mob. 8 610 16 237, e-pasts: direktorius@saule.joniskis.lm.lt.

 

Pakalpojumus pilotēs Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas   2007.-2013.gadam projekta LLIV-322 „Mana sociālā atbildība” ietvaros. Projektu Kurzemes Plānošanas reģiona vadībā īsteno septiņi Kurzemes pašvaldību partneri un pieci Lietuvas partneri. Tā ilgums 24 mēneši, un projekta aktivitātes turpināsies līdz 2014.gada aprīlim. Projekta mērķis ir veicināt vienlīdzīgas pieejas nodrošināšanu un cilvēku ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā.Projekta kopējais budžets ir 1 137 609.23 EUR, 85% apmērā to līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

 

Informāciju sagatavoja:

Ilze Ārniece

Projekta „Mana sociālā atbildība” sabiedrisko attiecību speciāliste

GSM (+371) 29579488

ilze.arniece@kurzemesregions.lv

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4950631