sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Masu medijiem > 10 NVO pārstāvji no Latvijas reģioniem mācību vizītē pie mums! Drukāt
10 NVO pārstāvji no Latvijas reģioniem mācību vizītē pie mums!

Pēc veiktajām projekta aktivitātēm jau no pagājuša gada nogales notika 8 semināri, lai klātienē tiktos ar Latgales, Vidzemes, Zemgales un Kurzemes NVO, kas apvieno cilvēkus ar invaliditāti un hroniskām saslimšanām (draudošo invaliditāti). Bez 5 SUSTENTO dalīborganizācijām, kas arī atsaucās piedalīties šajos izglītojošajos izbraukuma semināros, esam klātienē iepazinušies ar 70 NVO, ar kurām, pateicoties šī projekta realizācijai, ikdienā notiek ne tikai elektroniskā saziņa, bet arī sadarbība konkrētos invaliditātes politikas jautājumos. Šobrīd vēl tiek rediģēta kopējā kontaktinformācija, kas drīzumā būs pieejama mūsu mājas lapas sadaļā: SUSTENTO atvērts sadarbībai ar Latvijas reģionu NVO.

Sadarbība projekta ietvaros turpinās ar visām NVO, tomēr pēc speciālās 3 dienu mācību vizītes maijā Rīgā, kur plānotajām jauniepazītajām 8 NVO (pa 2 no katra reģiona) pievienojās vēl 2, varam runāt par stabiliem partneriem SUSTENTO darbībā: Rojas Invalīdu biedrība,  Sabiles biedrība "Skola visiem", Liepājas Diakonijas centrs no Kurzemes; Ludzas Invalīdu biedrība, Viļānu Bērnu un jauniešu invalīdu biedrība "Saulstariņi", Krāslavas Invalīdu biedrība "Stariņš no Latgales"; biedrība ģimenēm ar īpašo vajadzību Bērniem un jauniešiem "Vecāki kopā", ATBALSTS cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, Valmieras Invalīdu biedrība "Atspēriens" no Vidzemes un "Bērnu un jauniešu rotaļu un attīstības centrs ORANŽAIS STARS", Invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs "Cerība" no Zemgales. 

Šo biedrību pārstāvji 3 dienu laikā tikās ar vadošajiem speciālistiem no Nodarbinātības Valsts aģentūras, Labklājības un Veselības ministrijas, ar Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētāju Aiju Barču. Mācījās labo praksi, dodoties vizītē pie LSA "Aspazija"un satikās ar SUSTENTO dalīborganizācijām tās pilnsapulces laikā. Piedalījās ne vien VM darba grupā, bet arī semināros, kur pilnevidoja savas zināšanas pašvaldību politikas jomā. Ar studijvizītes dalībniekiem tikās un strādāja visi SUSTENTO projektu vadītāji, tomēr visvairāk viņi ieguva, klausoties mūsu politikas koordinatores I.Neimanes lekcijas par līdzdalību būtisku lēmumu pieņemšanas procesā, kā arī diskutējot par NVO lomu invaliditātes politikas plānošanā un ieviešanā Latvijā. 

Īpašs prieks, ka 3 no jauniepazītajām NVO: Liepājas Diakonijas centrs, "Es redzu" un Latvijas Cistiskās fibriozes biedrība jau ir kļuvušas par SUSTENTO dalīborganizācijām un šobrī vēl 4 biedrības ir uzrakstījušas iesniegumu, lai mums pievienotos.  

Tomēr ieguvēji būsim mēs visi, kas darbojamies, lai uzlabotu cilvēku ar īpašajām vajadzībām situāciju Latvijā, jo šī projekta rezultātā ir tapusi elektroniskā līdzdalības ābece. Šis instruments veidots kā rokasgrāmata tiem, kas aktīvi strādā, kā arī drošs pamats tiem, kas tikai mācās uzdrīkstēties būt līdzvērtīgi partneri valsts un pasvaldības institūcijām. Ābece jau tika prezentēta studijvizītes laikā, vēl pāris tehniski uzlabojumi, un tā būs pieejama elektroniskā formātā visiem!


92,07% no Projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.”
Diskusijas

 

Apmeklētāji: 5170833