sākumlapajūsu jautājumslapas karte Ru En
AA  
SUSTENTO > Visi jaunumi > SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča – EDF viceprezidente! Drukāt
SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča – EDF viceprezidente!

        SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča – EDF viceprezidente!

 

       Šī gada 25. un 26. maijā Grieķijas galvaspilsētā Atēnās notika Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma (EDF) ģenerālā asambleja, kurā pulcējās vairāk nekā 200 organizāciju vadītāju un aktīvistu no katras dalīborganizācijas visā Eiropā. Ģenerālajā asamblejā ievēlēja jaunu EDF vadību - valdi, rīcības komiteju un priekšsēdētāju. Par Eiropas Cilvēku ar invaliditāti foruma viceprezidenti vienbalsīgi tika ievēlēta Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas valdes priekšsēdētāja Gunta Anča.

 

2013. gada ģenerālās asamblejas tēma bija – cilvēku ar invaliditāti situācija krīzes laikā. Ģenerālā asambleja uzklausīja referātus no Kipras, Īrijas, Grieķijas, Spānijas un Portugāles. Ikviens runātājs uzsvēra, ka cilvēki ar invaliditāti nav vainīgi valstu krīzēs un tāpēc jebkura cilvēku ar invaliditāti situācijas pasliktināšana taupības nolūkos ir nosodāma. Ģenerālā asambleja apstiprināja aicinājumu ievērot Eiropas Monetārās savienības sociālo dimensiju, pieprasot ES līderus balstīt savus stratēģiskos plānus uz izaugsmi un cilvēku ar invaliditāti iekļaušanu.

Eiropas Forums cilvēkiem ar invaliditāti ir Eiropas jumta organizācija, kas pārstāv vairāk nekā 80 miljonu cilvēku ar invaliditāti intereses Eiropā. Eiropas foruma misija ir nodrošināt cilvēku ar invaliditāti pamattiesību un cilvēktiesību ievērošanu, iesaistot viņus politikas attīstībā un realizācijā Eiropā.

Mūsu Gunta Anča – Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas valdes priekšsēdētāja, kā jaunā EDF viceprezidente par saviem galvenajiem uzdevumiem šajā 4 gadu pilnvaru termiņā minēja lielāku cilvēku ar invaliditāti iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos, jo īpaši krīzes skartajās valstīs, kā arī ANO Konvencijas “Par cilvēku ar invaliditāti tiesībām” ieviešanu.

 

LCĪVSO SUSTENTO strādā, lai Latvijas valdība veidotu tādu politiku, kas nodrošina cilvēku ar invaliditāti un hroniskām slimībām cilvēktiesības un nediskrimināciju, veicinot pilnīgu iekļaušanu sabiedrībā. SUSTENTO ir vienīgā dalīborganizācija Eiropas Forumā cilvēkiem ar invaliditāti kopš 2002.gada. Mūsu valdes priekšsēdētājas jaunais amats EDF ir apliecinājums tam, ka SUSTENTO līdzšinējā darbības stratēģija tiek augsti vērtēta ne tikai Latvijā, bet arī Eiropas Savienībā. 

Diskusijas

 

Apmeklētāji: 4960580