SUSTENTO > Aktivitātes > 2012.gada aprīlis
2012.gada aprīlis

03.04.

SUSTENTO projektu vadītājas D.Veinbergas dalība apmācību programmmas "Jaunatne darbībā" seminārā ES mājā

04.04.

SUSTENTO projektu vadītājas L.Svikliņas dalība Rīgas domes Personu ar inavliditāti NVO konsultatīvās padomes sēdē

10.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar SIA "Baltijas Datoru Akadēmijas" projektu vadītājiem

12.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar EK pārstāvniecības vadītāju Latvijā I.Šteinbuku

13.04.

13.04.

SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes lekcija par farmaceitu lomu telemedicīnas paklapojuma attīstībā Latvijā un Eiropā Latvijas Farmācijas arodbiedrības seminārā

26.04.