SUSTENTO > Visi jaunumi > Atbalsta grupas bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem biedrībā "Skalbes"
Atbalsta grupas bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem biedrībā "Skalbes"
Atbalsta grupas bērnu ar īpašām vajadzībām vecākiem
 Mērķa auditorija:
Vecāki, kuriem ir bērni ar īpašām vajadzībām:
-         ar kustību traucējumiem – līdz 3 gadu vecumam un pirmskolas vecuma no 3 līdz 6 (7)gadiem
-         ar autismu (pēc 3-4 gadu vecuma)
-         bērni, kuriem invaliditāte ir iegūta (pēc traumas, avārijas, nelaimes gadījumiem)
 Atbalsta grupu programmas saturs:

1.      Iepazīšanās. Organizatoriskie jautājumi. Vecāku stāsti par saviem bērniem. Vecāku gaidas. Ievads par ģimeni, ģimenes sistēmām. Vecāku lomas.
      2.      Bērna attīstība. Attīstības īpatnības bērniem ar īpašām vajadzībām.
            3.      Krīze un tās stadijas. Kas notiek ģimenē, kurā ienāk īpašais bērns.
            4.      Vecāks un bērns – savstarpējās attiecības. Piesaistes veidošanās. Ceļš uz neatkarību.
            5.      Ikdiena. 1. - Pašaprūpe: ēšana, miegs, higiēna.
            6.      Ikdiena. 2. - Spēle, mācību, terapiju procesu organizēšana, ņemot vēra bērna vajadzības.
            7.      Veselīgas komunikācijas nodrošināšana ģimenē.
            8.      Disciplinēšanas jautājumi bērniem ar īpašām vajadzībām
            9.      Pašvērtējuma veidošanās. Bērnam nepieciešamais atbalsts.
          10.  Socializācija. Atbalsts no ģimenes un sadarbība ar institūcijām.
Valoda: Grupu darbs notiks gan latviešu, gan krievu valodās
Norises vieta: KKC „Skalbes”, Kungu iela 34, Rīga
Pieteikšanās: līdz 20.martam pa tālruņiem 67222922 un 27722292 (darba laikā)
Vadītāji: psiholoģe Tatjana Kutuzova (29172231) un ergoterapeite Olga Gluza

Mārtiņš Zaķis,
projekta vadītājs
mob. 26310443
tel. 67222922
martins.skalbes@gmail.com