SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > Izdota nediskriminācijas tiesību aktu rokasgrāmata
Izdota nediskriminācijas tiesību aktu rokasgrāmata

Rokasgrāmata par Eiropas nediskriminācijas tiesību aktiem, ko izdevusi Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra un Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ir pirmā visaptverošā rokasgrāmata par Eiropas likumiem attiecībā uz nediskrimināciju. Tā ir balstīta uz Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Kopienu tiesas precedenta tiesībām. Tajā ietvertās tēmas: Eiropas nediskriminācijas likumu konteksts un vēsture (tostarp ANO cilvēktiesību līgumi), diskrimināciju veidi un aizsardzība pret tiem, tiesību aktu joma (tostarp, kas ir aizsargājamās personas) un aizsargātības pamatojums, piemēram, dzimums, ivaliditāte, vecums, rase un nacionalitāte.

Download here.