SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > 2011.gada maijā
2011.gada maijā

Sieviešu tiesību aizstāvju uzvara

    Beidzot ir pieņemta Eiropas Padomes Konvencija par vardarbību pret sievietēm (Council of Europe Convention on violence against women). Konvencijas noteikumu izpilde ir jāgarantē bez jebkādas diskriminācijas, piemēram, uz invaliditātes pamata. Nozīmīgākais EDF sasniegums ir tas, ka šī konvencija piespiedu abortu un piespiedu sterilizāciju beidzot definē kā krimināli sodāmu vardarbības aktu.
Read more online: at EDF, and European Women’s Lobby (EWL).