SUSTENTO > Aktivitātes > 2011.gada aprīlis
2011.gada aprīlis

07.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas tikšanās ar Lielbritānijas vēstniecības politisko atašeju Rīgā Simonu Bullu

11.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās telemedicīnas jautājumā ar Publisko un privāto partnerattiecību pārvaldes rīkotājdirektoru, pieredzējušu veselības organizatoru Andri Glāzīti.

11.,12.04.

SUSTENTO valdes pārstāvju M.Kozirevas (Latvijas Nieru slimnieku asociācija) un R.Paeglītes (Latvijas Astmas un alerģijas biedrība) dalība Eiropas Pacientu foruma (EPF) Ģenerālajā asamblejā

13.04.

14.04.

15.04.

SUSTENTO rīkotā apaļā galda diskusija ar ekonomistiem - viedokļa veidotājiem par tēmu "Absurdi veselības aprūpes sistēmā"

18.04.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība Veselības ministrijas sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālo biroju rīkotajā konferencē „Labāku veselību visiem Latvijā!”

27.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas līdzdalība Sabiedriskās konsultatīvās padomes vadības grupas sēdē.

28.04.

SUSTENTO deleģētā pārstāvja dalība svinīgajā Eiropas Ekonomikas zonas finansētā projekta "Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs Vaivaros bērniem ar īpašām vajadzībām" noslēguma prezentācijā

29.04.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība Lielbritānijas vēstniecības rīkotajā svinīgajā pasākumā par godu Velsas prinča Viljama un lēdijas Keitas Midltones Karaliskajām kāzām.