SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > 2011. – Eiropas brīvprātīgā darba – gads mudina: “Brīvprātīgais, radi pārmaiņas!”
2011. – Eiropas brīvprātīgā darba – gads mudina: “Brīvprātīgais, radi pārmaiņas!”
“Dziļi ikvienā cilvēkā slēpjas spējas celties un parūpēties par tiem, kam ir kāda vajadzība. Brīvprātīgais darbs stiprina eiropiešu galvenās vētības – solidaritāti un sociālo saliedētību. Uzsākot Eiropas Brīvprātīgā darba gadu, es vēlos aicināt izrādīt atbalstu cilvēkiem, kas rada pārmaiņas,” sacīja Eiropas Komisijas viceprezidente Viviana Redinga.
 
Kāds Eirobarometra pētījums 2010. gada maijā atklāja, ka 3 no 10 eiropiešiem aktīvi iesaistījušies brīvprātīgajā darbā. Attiecībā uz brīvprātīgo darbu pastāv daudz dažādu definīciju un tradīciju. Galvenā šo aktivitāšu iezīme ir tā, ka visur, kur vien cilvēki apvienojas, lai palīdzētu cits citam un atbalstītu grūtībās nonākušos, ieguvēja ir gan sabiedrība kopumā, gan katrs brīvprātīgā darba veicējs individuāli. Vecot brīvprātīgo darbu, cilvēki iegūst zināšanas, pielieto savas prasmes un paplašina savu sociālo tīklu, kas bieži vien pēc tam pašķir jaunas un labākas nodarbinātības iespējas, kā arī personīgo un sociālo attīstību.
 
Lai izceltu brīvprātīgā darbu, pamudinātu citus iesaistīties un atrisināt problēmas, ar ko viņi saskaras, Eiropas Brīvprātīgā darba gads ir izvirzījis četrus galvenos mērķus:
 
·       Samazināt šķēršļus brīvprātīgajam darbam ES
·       Stiprināt brīvprātīgo organziācijas un uzlabot brīvprātīgā darba kvalitāti;
·       Atalgot un atzinīgi novērtēt brīvprātīgā darba aktivitātes;
·        Veicināt informētību par brīvprātīgā darba vērtību un nozīmi.