SUSTENTO > Eiropas lietas > Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti > Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā
Eiropas Komisijas paziņojums par Eiropas stratēģiju invaliditātes jomā
Eiropas stratēģija invaliditātes jomā (2010–2020);
atjaunināta apņemšanās veidot Eiropu bez šķēršļiem.