SUSTENTO > Aktivitātes > 2010.gada novembris
2010.gada novembris

01.11.

LCĪVSO SUSTENTO dalīborganizāciju pārstāvniecības 2010.gada kārtējā sanāksme

02.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar GSK un Starptautisko inovatīvo farmaceitisko firmu asociācijas pārstāvjiem, lai vienotos par 5.kopīgi rīkojamo pacientu konferenci

03.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča izsaka organizācijas viedokli par jaunizveidoto valdību TV5 intervijā

09.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas, veselības politikas koordinatores I.Neimanes un dalīborganizāciju pārstāvju tikšanās ar jauno Veselības ministru Juri Bārzdiņu Veselības ministrijā

12.11.

SUSTENTO valdes locekles un un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās VM rīkotajā diskusijā par Veselības likumprojekta izstrādi 

18.,19.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes dalība Beļģijas prezidentūras rīkotajā darba forumā par ANO  konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām” īstenošanu (Work Forum for the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities)

20., 21.11.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas piedalīšanās EDF valdes sēdē

26.11.