SUSTENTO > Aktivitātes > 2010.gada jūnijs
2010.gada jūnijs

04.06.

Seminārs speciālistiem izstrādātās apmācības programmas aprobēšanai par cilvēkiem ar invaliditāti projekta ”Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības” ietvaros.

14.06.

SUSTENTO vadības tikšanās ar Rīgas Nedzirdīgo bērnu internātskolas pedagogiem

15.06.

SUSTENTO  vadības tikšanās ar LU pārstāvjiem par sadarbības iespējām projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" ietvaros.

16.06.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas prezentācija Dienas Biznesa rīkotajā veselības parūpes forumā.

19.06.

Seminārs speciālistiem izstrādātās apmācības programmas aprobēšanai par cilvēkiem ar invaliditāti projekta ”Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības” ietvaros.

29.06.

30.06.

SUSTENTO rīkotā konference speciālistiem  izpratnes veicināšanai par cilvēkiem ar invaliditāti projekta ”Apmācību kurss profesionāļiem darbam ar trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem ir invaliditāte vai hroniskas slimības” ietvaros.