SUSTENTO > Aktivitātes > 2010.gada maijs
2010.gada maijs

05.05.

no 06. līdz 17.05.

SUSTENTO politikas koordinatores I.Šķesteres dalība sabieriskajās apspriedēs par socālo pakalpojumu attīstību Latvijas reģionos.

07.05.

SUSTENTO pilnsapulce viesnīcas Avalon Hotel konferenču telpā.

09.05.

Dalība Eiropas gada atzīmēšanas pasākumā Rīgā Vērmanes dārzā.

11.05.

SUSTENTO sabiedrisko attiecību speciālistes L.Svikliņas dalība LU rīkotajā darba grupas sanāksmē par sadarbības iespējām projekta "Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei" ietvaros.

12.05.

17.05.

SUSTENTO valdes priekšsēdētājas G.Ančas dalība līdzpriekšsēdētājas statusā Sociālo un darba lietas komisijas diskusijas vadīšanā Saeimas un nevalstisko organizāciju forumā.

18.,19.05.

SUSTENTO valdes pārstāvju: G.Ančas, I.Neimanes un M.Kozirevas dalība Eiropas Pacientu foruma seminārā par medicīnisko tehnoloģiju novērtējumu. SUSTENTO valdes priekšsēdētāja G.Anča bija darba grupas reportieres statusā.

19., 20.05.

SUSTENTO valdes pārstāvja P.Locāna  līdzdalība ES Labklājības ministru konferencē par invaliditātes jautājumiem Zaragozā, Spānija.

20.05.

21.05.

23.05.

Dalība Nordea Rīgas maratona Vienotības kilometrā.

24.05.

 26.05.

SUSTENTO pārstāvju L.Svikliņas un D.Veinbergas dalība Eiropas Parlamenta Informācijas biroju Baltijas valstīs Eiropas gada cīņai pret nabadzību un sociālo atstumtību ietvaros rīkotajā konferencē  "Risinājumi nabadzībai un sociālajai atstumtībai Baltijas valstīs". 

28.05.

SUSTENTO veselības politikas koordinatores I.Neimanes tikšanās ar VM valsts sekretāra pienākumu izpildītāju Juri Bunduli.