SUSTENTO > Aktivitātes > 2010.gada marts
2010.gada marts

04.03.

SUSTENTO pārstāvju I.Šķesteres un D.Veinbergas dalība Rīgas domes izveidotajā darba grupā „Par invalīdu tiesību nodrošināšanas novērtēšanai Rīgas pilsētas pašvaldībā” saskaņā ar ANO Konvenciju „Par personu ar invaliditāti tiesībām”

05.03.

SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās Izglītības Attīstības centra rīkotajā seminārā par izveidoto mācību programmu trešo valstu valstpiederīgo bērnu iekļaušanu Latvijas izglītības sistēmā

11.03.

12.03.

15.03.

SUSTENTO valdes priekšēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes intervija par Latvijas primārās veselības aprūpes sistēmu žurnālistei Annai Dahqovistai no Stokholmas

16.03. - 18.03.

SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres un valdes locekles M.Kozirevas piedalīšanās noslēguma seminārā Antverpenē starptautiskā projekta "Veselīgs dzīves veids cilvēkiem ar invaliditāti" ietvaros

17.03.

SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās LM organizētajā sanāksmē par iespēju jauniešiem ar invaliditāti
iesaistīties X Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos

18.03.

19.03.

20., 21. 03. 

SUSTENTO valdes priekšēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās EDF (Eiropas forums cilvēkiem ar invaliditāti) valdes sēdē, Salonikos (Grieķija)

22.03.

SUSTENTO valdes priekšēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās seminārā "Pilsoniskais dialogs ikvienam draudzīgā ES", Brisele (Beļģija)

23.03.

SUSTENTO valdes priekšēdētājas G.Ančas un veselības politikas koordinatores I.Neimanes piedalīšanās Augstākā līmeņa grupa invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability) sanāksmē Briselē

24.03.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās ES koalīcijas Community living seminārā Briselē

30.03.

SUSTENTO pārstāves D.Veinbergas piedalīšanās LM darba grupā par Eiropas gada pret nabadzību un sociālo atstumtību pasākumu norisi

31.03.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās LM organizētajā Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē