SUSTENTO > Aktivitātes > 2010.gada februāris
2010.gada februāris

05.02.

Sustento vadības tikšanās ar Labklājības ministrijas pārstāvjiem

10.02.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās LM organizētajā Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komitejas sēdē

12.02.

SUSTENTO pārstāves I.Šķesteres piedalīšanās Rīgas reģiona apaļā galda diskusijā par sociālās iekļaušanas politikas jomām un darbībām

18.02.

22.02.

SUSTENTO vadības tikšanās ar Rīgas domes deputāti Antru Sakni

25.02.

SUSTENTO pārstāves L.Svikliņas piedalīšanās Latvijas Ārlietu ministrijas un Eiropas Komisijas kopīgi organizētajā seminārā par ES ārējām darbībām paredzētajiem instrumentiem