SUSTENTO > Aktivitātes > 2009. gada aprīlis
2009. gada aprīlis

01.04.


Organizācijas valdes priekšsēdētāja G.Anča piedalījās Augstākā līmeņa grupā invaliditātes jautājumos (High Level group on Disability), Briselē. Darba grupā tika apskatīti jautājumi par ANO Konvencijas ieviešanas gaitu ES dalībvalstīs un analizēti valstu ziņojumi.

03.04.


G.Anča ar lekciju "Stereotipi par cilvēkiem ar invaliditāti, veciem cilvēkiem un dzimumu līdztiesību" piedalās seminārā Valsts Izglītības attīstības aģentūras darbiniekiem "Kā nodrošināt vienlīdzīgas iespējas ES fondu līdzfinsētajos projektos."

09.04.

14.04.

ISMA konference

17.04.

21.04.

22.04.

23.04. 

24.04.


I. Šķestere un M. Kozireva piedalās Nordea Rīgas maratona Vienotības kilometra organizācijas darba grupā Lielbritānijas vēstniecībā

27.04. 

Darba grupas „Par dzīvi sabiedrībā”, kuru vada I.Šķestere, izbraukuma sēde uz Camphill ciematu Rožkalni.

28.04.

29.04.

I.Šķestere piedalās Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē par NVO ieguldījumu, pārstāvot pilsoniskās sabiedrības intereses likumdošanas procesā.

30.04.

 R.Paeglīte piedalās J.Dombura raidījumā "Kas notiek Latvijā?" - par finansēm un reformām veselības aprūpē. Iespēja noskatīties - šeit.