SUSTENTO > Aktivitātes > 2008. gada jūlijs
2008. gada jūlijs

09.07.

Darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sanāksme.

13.07.

Piedalīšanās informatīvās kapmpaņas "Par daudzveidību, pret diskrimināciju" Eiropas informatīvā autobusa otrajā pieturā - Jūrmalā

21. - 26. 07

Piedalīšanās vasaras skolā Lidsas universitātē (Lielbritānija) par pētijumu veikšanu invaliditātes jomā

28.07.

Darba grupa "Velku fonda" vasaras nometnē māmiņām ar īpašajiem bērniem Cēsu rajona Spārē 

29.07.

Lai sagatavotos Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ratifikācijai 29.jūlijā notika pirmā Labklājības ministrijas organizētās darba grupas sanāksme.

Darba grupas mērķis ir detalizēti izvērtēt Latvijas Republikas normatīvo aktu atbilstību ANO Konvencijai par personu ar invaliditāti tiesībām. Darba grupā piedalās SUSTENTO pārstāvji. 

31.07.

Organizācijas valdes sēde.