SUSTENTO > ANO Konvencija > Spēkā stājusies jaunākā ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām
Spēkā stājusies jaunākā ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām
2008.gada 3.aprīli ANO Ģenerālsekretārs Bans Gimuns svinīgi atzīmēja kā dienu, kad stājās spēkā ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām, jo patlaban tā ir ratificēta tieši 20 pasaules valstīs.
 
 „Tas ir vēsturisks notikums mūsu ceļā uz vispārējām cilvēktiesībām VISIEM cilvēkiem, radot pilnībā iekļaujošu sabiedrību ikvienam,’’ teica ANO ģenerālsekretāra pārstāve Maria Okabe uzrunā par godu straujajam šīs jaunās konvencijas, kas tika izstrādāta 2006. gada decembrī, progresam.
 
Norādot uz diskrimināciju un segregāciju, kas vērojama sabiedrībā, un uz iespēju trūkumu cilvēkiem ar invaliditāti piedalīties sociālajos, politiskajos un ekonomiskajos lēmumpieņemšanas procesos, Maria Okabe atzīmēja, ka Konvencija būs spēcīgs instruments, lai izskaustu šķēršļus, ar ko saskaras cilvēki ar invaliditāti.
 
3.aprīļa dienas uzrunā Ģenerālsekretārs apsveica valstis, kas ir ratificējušas vai arī atbalstījušas Konvenciju. Īpaši tika atzīmēta Ekvadora, kas tieši 3. aprīlī kā divdesmitā valsts ir ratificējusi Konvenciju kopā ar fakultatīvo protokolu, kurš atļauj indivīdiem un grupām iesniegt petīcijas uz atbalstu arī ANO.
Kopš 2007.gada 30. marta konvenciju ir parakstījušas 126 valstis un 71 valsts ir parakstījušas fakultatīvo protokolu.
 
Okabe kundze atzīmēja, ka visā pasaulē ir vismaz 650 miljoni cilvēku ar invaliditāti, no kuriem aptuveni 80 procenti dzīvo valstīs ar zemu attīstības līmeni. Vismaz divām trešdaļām no ANO dalībvalstīm nav nekādas legālas cilvēku ar invaliditāti aizstāvības likumdošanas.
 
„Konvencija kopā ar fakultatīvo protokolu ir dziļi iesakņojusies stingrajā starptautiskās sabiedrības apņēmībā labot kliedzošās nolaidības praksi, kas pārkāpj cilvēku ar invaliditāti cilvēktiesības” Okabi kundze piebilda, uzrunājot visas valstis, kas vēl nav to parakstījušās, un aicinot tās piekrist vai ratificēt Konvenciju bez kavēšanās.
 
Diemžēl Latvija joprojām ir vienīgā ES valsts, kas nav pat Konvenciju parakstījusi.