SUSTENTO > Aktivitātes > 2008. gada marts
2008. gada marts
03.03.
Piedalīšanās Veselības ministrijas darba grupas 2008. gada 4.sēdē;
Tikšanās ar Ventspils "Žēlsirdības mājas" pārstāvjiem par turpmāko sadarbību;
SUSTENTO valdes sēde 
05.03.
Turpinās apmācības 2.grupai projektā "Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti - bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū", kā arī apmācības 2.grupai projektā "Motivācijas programma cilvēkiem ar invaliditāti - SOLIS CEĻĀ UZ DARBU";
Piedalīšanās Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles daļas rīkotajās regulārajās pārbaudēs, apmeklējot ilgstošās sociālās rehabilitācijas aprūpes centru „Allaži”.
06.03.
Piedalīšanās Briselē EK izveidotās Augsta līmeņa grupas par invaliditāti pirmajā 2008.gada sanāksmē;
Piedalīšanās Sociālo pakalpojumu kvalitātes kontroles daļas rīkotajās regulārajās pārbaudēs, apmeklējot Ogres ilgstošās sociālās rehabilitācijas aprūpes centru „Saulstari”. 
08.,09.03.
Piedalīšnās EDF kārtējā valdes sēdē Briselē.
11.03.
Piedalīšanās Saeimas Sabiedrības veselības apakškomisijas sēdē, kurā tika skatīti jautājumi par sociālās un medicīniskās rehabilitācijas problēmu risināšanu, tajā skaitā  cilvēku ar invaliditāti reģistra datu bāzes optimizāciju.
12.03.
LCĪVSO SUSTENTO valdes pārstāvju piedalīšanās Personu ar invaliditāti NVO padomes sēdē.
14.03.
LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītājas I.Šķesteres izveidotās darba grupa "Par dzīvi sabiedrībā" kārtējā sanāksme.
17.03.
Piedalīšanās Veselības ministrijas darba grupas 2008. gada 5.sēdē;
Piedalīšanās Labklājības ministrijas rīkotajā sanāksmē ar pieaicinātajām NVO diskusijai par invaliditātes likumu;
VAS "Staptautiskajā lidostā Rīga" darba grupas par Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 1107/2006 pieņemšanu (05.07.2006.) un regulas ieviešanu (26.07.2008.) tikšanās SUSTENTO.
18.03.
Piedalīšanās Latvijas Cilvēktiesību centra rīkotajā seminārā NVO un arodbiedrībām „Diskriminācijas novēršana”, arī 19.03.;
Piedalīšanās EK pārstāvniecības Latvijā un biedrības „Baltijas forums” organizētajā apaļā galda diskusijā „Sociālās realitātes analīze: Latvijas prioritātes”.
19.03.
Pārstāvja piedalīšanās  Labklājības  ministrijas  organizētājā  Sociālās iekļaušanas  politikas  koordinācijas  komitejas sēdē.
20.03.
Piedalīšanās Valsts sekretāru sanāksmē, kurā atkārtoti uz Ministru kabinetu tika virzīta ANO konvencija par cilvēku ar invaliditāti tiesībām ratificēšanu.
25.03.
SUSTENTO, Latvijas Universitātes Vadības un uzņēmējdarbības mācību centra un Latvijas Dizaineru savienības kopīgi organizēts seminārs par konceptu Dizains visiem, kas notiek Eiropas Savienības Mājas konferenču zālē;
SUSTENTO vadības tikšanās ar LM ministri I.Purni.
27.03.
SUSTENTO pārstāvniecības sanāksme.