SUSTENTO > Aktivitātes > 2008. gada februāris
2008. gada februāris
01.02.
04.02.
 05.02.
06.02.
Piedalīšanās Ministru kabineta rīkotajās konsultācijās ar NVO par reģionu attīstības problēmām saistībā ar Valdības rīcības plāna pieņemšanu.
07.02.
08.02.
SUSTENTO pārstāvniecības sēde
18.02.
 
Projekta „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne” beidzamā, trešā, kursa nodarbības - pirmā triju dienu sesija.
 
25.02.
Piedalīšanās  Labklājības ministrijas rīkotajā starpministriju sanāksmē par  Bērnu un ģimenes lietu ministrijas un  Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas Sustento iesniegtajiem  un  Labklājības ministrijas vērā neņemtajiem iebildumiem par Ministru  kabineta  noteikumu  „Grozījumi  Ministru kabineta 2004. gada 14.septembra   noteikumos   Nr.788   „Sociālās   aprūpes  centra  „Ezerkrasti” nolikums”” (VSS-118) (2008.gada 24.janvāra Valsts sekretāru sanāksmes prot.
Nr.4  22.§)  projektu.
 
26.02.
Tikšanās ar Labklājības ministri I.Purni.
 
27.02.
Tikšanās ar GlaxoSmithKline Latvia ārējo attiecību vadītāju Signi Vēliņu
 
28.02.
Tikšanās ar Latvijas Dizaina fonda pārstāvi Kasparu Garkēviču, lai pārrunātu 2008.gadā rīkojamo pasākumu pēctecību, kas iepazīstinās plašāku sabiedrību ar universālā dizaina jeb dizains visiem konceptu
 
29.02.
Piedalīšanās LM sociālo jautājumu darba grupā.