SUSTENTO > Aktivitātes > 2007. gada decembris
2007. gada decembris

02.12.

Piedalīšanās Tallinā gadskārtējā Igaunijas cilvēku ar invaliditāti rīkotajā konferencē.

03.12.

Ikgadējā Cilvēku ar invaliditāti dienas neformālās tikšanās (SUSTENTO organizētais pasākums) Latviešu biedrības namā, kurā piedalījās Labklājības un Veselības ministriju pārstāvji, kā arī vadošie speciālisti no Rīgas domes Labklājības departamenta un sadarbības organizāciju partneri.

04., 05.12.

SUSTENTO vadītā projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" 4. moduļa  "ESF projektu vērtēšana un atskaišu sagatavošana" nodarbības.

05.,06.12.

Piedalīšanās Eiropas Komitejas un EDF rīkotajā konferencē "ES iekšējais tirgus un cilvēki ar invaliditāti", kas notika Briselē un bija veltīta ANO noteiktajai Pasaulē atzīmējamajai dienai Cilvēkiem ar invaliditāti.

07.12.

10.12.

Piedalīšanās LR Labklājības ministrijas Nodarbinātības valsts aģentūras rīkotajā seminārā "NVA sadarbības partnerību veicināšana - iespējas un izaicinājumi 2008. gadā".

12.12.

Piedalīšanās ar divu projektu prezentāciju SIF rīkotajā konferencē.

13.12.

Piedalīšanās Eiropas Komisijas parstāvniecības Latvijā rīkojā diskusijā "Eiropas sociālais modelis Latvijā".

17.12.

Piedalīšanās Sociālā darba speciālistu sadarbības padomes kārtējā sēdē.

18.,19.12.

SUSTENTO vadītā projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" semināru noslēguma nodarbības.