SUSTENTO > Aktivitātes > 2007. gada oktobris
2007. gada oktobris

01.10.

Tikšanās ar Ievu Leimani–Veldmeijeri, biedrības Resursu centrs ZELDA pārstāvi.

02.10.

Piedalīšanās Eiropas Kopienas iniciatīvas EQUAL tematiskās grupas "Vienādas iespējas darba tirgū" kārtējā sanāksmē.

04.10.

08.10.

09.10.

19.,20.10.

SUSTENTO vadītā projekta "No lietišķās spēles līdz projektam" 2. moduļa "ESF projektu vadīšana " nodarbības.

22.-24.10.

SUSTENTO vadītā projekta par uzņēmējdarbības iespējām cilvēkiem  ar invaliditāti, realizējot savus amatniecības darbus, 2.(noslēdzošā) sesija.

24.10.

Tikšanās ar pārstāvjiem no Baltkrievijas NVO, kas apvieno bērnus un jauniešus ar intelektuālajiem traucējumiem.

30.10.

Tikšanās ar Nodarbinātības Valsts aģentūru  par turpmāko sadarbību.

31.10.

Piedalīšanās kārtējā Rīgas pašvaldības cilvēkiem ar invaliditāti padomes sēdē.