SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada jūnijs
2007.gada jūnijs

Jūnijā turpinās apmācības 2 SUSTENTO īstenotajos projektos:  „Informatīvās tehnoloģijas cilvēku ar invaliditāti uzņēmējdarbības attīstības nākotne”  un „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū”

03.06.

G.Anča kā ESK pārstāvis piedalās un strādā darba grupā konferencē Madridē 'Fondi Eiropai -  globālās filantropijas jaunās iespējas".

05.06.

06.06.

Tikšanās ar Brēmenes (Vācija) sociālā uz'ņēmuma "Wesemarsh" darbiniekiem.

07.06.

Piedalīšanās Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta rīkotajā Pilsoniskās sabiedrības padomes 6.sanāksmē.

Kārtējā mūsu organizācijas darba grupas "Par dzīvi sabiedrībā" sēde.

08.06.

G.Ančas uzstāšanās Latvijas Ergoterapeitu konferencē.

12.06.

Tikšanās ar Šveices konfederācijas delegāciju Finanšu ministrijas rīkotajā sanāksmē.

Piedalīšanās IUMSIL rīkotajā Vienādu iespēju dienas konferencē ”Vienādu iespēju gads visiem – sapratnes, tolerances un cieņas veidošana Latvijā”.

13.06.

Piedalīšanās Latvijas Cilvēktiesību centra rīkotajā konferencē "Pretdiskriminācija nodarbinātības jomā".

14.06.

Piedalīšanās trešajā Rīgas pašvaldības cilvēkiem ar invaliditāti padomes sēdē.