SUSTENTO > Aktivitātes > 2007.gada janvāris
2007.gada janvāris
 
05.01.
15.01.
24.01.
25.01.
 31.01.
 
Piedalīšanās ar saviem priekšlikumiem RD Labklājības departamenta darba grupā, kas risina transporta pakalpojumu samaksas jautājumus  personām ar kustību traucējumiem.
Sanāksmes tēma: saistošo noteikumu „Transporta pakalpojumu samaksas kārtība Rīgas pašvaldībā personām, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nevar pārvietoties ar sabiedrisko transportu” projekta apspriešana. SUSTENTO ieniedza labojumu, kas veicinātu difirencētu ši pakalpojuma apmaksu tiem cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kas mācās vai strādā, jo pašreizējā situācija rada lielus finasiālos izdevumus un neveicina minēto personu iekļaušanos darba tirgū.