SUSTENTO > Aktivitātes > 2017.gada decembris
2017.gada decembris

04.12.2017.

LCĪVSO SUSTENTO kopā ar SAEIMU organizē  ikgadējo diskusiju  „Saeima cilvēkiem ar invaliditāti” Latvijas Republikas Saeimā

06.12.2017.

LCĪVSO SUSTENTO un SUSTENTO Dalīborganizāciju pārstāvji piedalās   „ Eiropas Parlaments cilvēkiem ar invaliditāti ” ceturtajā konferencē, Briselē .

12.12.2017.

Lcīvso SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās diskusijā par SIVA Koledžas attīstības iespējām. Diskusijā piedalījās  :

- LM Valsts sekretārs –Ingus Alliks

- LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors – Maksims Ivanovs

- LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktora vietnieks – Aldis Dūdiņš

- IZM Augstākās izglītības, zinātnes un inovāciju departamenta juriskonsulte – Linda Upīte

- SIVA Direktores vietniece attīstības un projektu uzraudzības jautājumos, Koledžas padomes locekle – S. Kabaka

- SIVA Koledžas vadītāja  – V.Ponciusa

- SIVA Koledžas lektore, Koledžas padomes locekle – S. Mainule-Meidropa

- SIVA Koledžas lektors, Koledžas padomes loceklis – A.Muižnieks

- SIVA Koledžas viesdocente – Ieva Margeviča Grinberga

-LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča

- SIVA Koledžas Studentu Pašpārvaldes priekšsēdētājs, Koledžas padomes loceklis  – A. Matvejevs

- SIVA Koledžas Studentu Pašpārvaldes priekšsēdētāja vietnieks, Koledžas padomes loceklis– J. Andrejevs

- SIVA Koledžas students – Juris Balinskis

- SIVAKoledžas studente – Santa Survila

- Latvijas Miopātijas slimnieku asociācijas "Sartorius" valdes loceklis– Aleksandrs Nikolins

13.12.2017.

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un SUSTENTO politikas koardinatore Iveta Neimane piedalījās Latvijas Republikas Tiesībsarga desmitgades svinīgajā pieņemšanā un apbalvošanas  ceremonijā.

29.12.2017.

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un politikas koordinatore Iveta Neimane kopā ar Eiropas Ekonomikas un Sociālo lietu Komiteju rīko semināru „ES darba tigus pieejamība dažādām iedzīvotāju mazaisargātajām grupām”