SUSTENTO > Aktivitātes > 2017.gada maijs
2017.gada maijs

5. maijs 

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča un LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane piedalās konferencē par asistenta pakalpojumu attīstību Lietuvā – Viļņā

10. maijs 

LCĪVSO SUSTENTO svin 15 gadu jubileju.

12 – 14. maijs 

LCĪVSO SUSTENTO kolektīvs piedalās Eiropas invaliditātes foruma rīkotajā ģenerālā asambleja Madridē.

17. maijs 

LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs un LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga piedalījās darba grupā par drošību, Briselē.

18. maijs 

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās augsta līmeņa tikšanās - invaliditātes politikā Eiropas Komisijā – Briselē.

19. maijs 

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča, LCĪVSO SUSTENTO projektu vadītāja Daiga Veinberga, LCĪVSO SUSTENTO politikas koordinatore Iveta Neimane un LCĪVSO SUSTENTO IT speciālists Jānis Čačs piedalījās darba seminārā par invaliditātes noteikšanu – Briselē

22. maijs 

Seminārs par sociālo uzņēmējdarbību, ko organizēja Labklājības ministrija, pēc mūsu lūguma mūsu dalīborganizācijām.

LCĪVSO SUSTENTO pilnsapulce.

25. maijs 

Apaļā galda diskusija “cilvēka ar hronisku slimību dzīves kvalitāte”

26. maijs 

LCĪVSO SUSTENTO valdes priekšsēdētāja Gunta Anča piedalās Saeimas un NVO diskusijā.