SUSTENTO > Visi jaunumi > LM izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2016”
LM izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2016”

LM izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā - 2016”

 

Labklājības ministrija (LM) no 30. decembra līdz 5. februārim izsludina konkursu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2016.”. Konkursa mērķis ir apzināt un pateikt paldies sociālajiem darbiniekiem Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē, sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā un popularizē sociālā darbinieka profesiju Latvijā.

Pretendenti tiek izvirzīti un vērtēti šādās nominācijās:

Kandidāts, ar vislielāko punktu skaitu, neatkarīgi no nominācijas tiek nosaukts par Labāko sociālo darbinieku Latvijā 2016. gadā.

Katrai nominācijai ir sava elektroniski aizpildāmā anketa, ar mērķi visiem iesniedzējiem piedāvāt vienādas iespējas un prasības anketu aizpildīšanā, par katru pretendentu sniedzot informāciju pēc vienādiem kritērijiem.

Lai pretendētu uz titulu „Labākais sociālais darbinieks Latvijā – 2016.” jābūt Latvijā strādājošam sociālajam darbiniekam, kuram ir atbilstoša izglītība un vismaz 3 gadu pieredze sociālā darba jomā.

Konkursā vērtēs pretendenta ieguldījumu sociālā darba prakses attīstībā, starpprofesionālo un starpinstitucionālo sadarbību, sociālā darba praksē pielietotās inovatīvās sociālā darba metodes un ieguldījumu sociālā darba profesijas attīstībā.

Konkursu LM īsteno sadarbībā ar Sociālo darbinieku biedrību, Latvijas Pašvaldību savienību,Latvijas Pašvaldību sociālo dienestu vadītāju apvienību un Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociāciju, kuru pārstāvji strādās žūrijā, lai vērtētu iesniegtās anketas un piešķirtu atbilstošus titulus. Žūrija anketas izskatīs un lēmumu pieņems līdz 2017. gada 13. martam.

Pieteikumu aizpildīšana notiek elektroniski vietnē:

Anketas ir sastādītas elektroniski, paredzot, ka katram pieteicējam par pretendentu jāsniedz atbildes uz visiem anketas jautājumiem, tādējādi izslēdzot iespēju sniegt dažādas, pārāk izvērstas un subjektīvas atbildes, kā arī nodrošinot līdzvērtīgas prasības un iespējas pret visiem pretendentiem.

Kandidāts, kura praksi un zināšanas anketas aizpildītājs novērtējis piešķirot katrā anketas jautājumā un anketas summā maksimālo punktu skaitu, netiks vērtēts, sakarā ar to, ka, iespējams, novērtējot ar maksimālo punktu skaitu visās jautājumu kategorijās, anketas iesniedzējs nav bijis objektīvs, neskatoties uz pieņēmumu, ka katrs pieteikuma iesniedzējs ir labticīgs tās aizpildīšanā.