SUSTENTO > Aktivitātes > 2006. gada decembris
2006. gada decembris
03.12.
Neatkarīgs, brīvs, atbildīgs” – svinīgs sarīkojums par godu starptautiskajai dienai Cilvēkiem ar invaliditāti. 
2006. gada 3. decembrī, biedrība „Klubs "Verte"” sadarbībā ar LCĪVSO SUSTENTO un Rīgas domes un privātu sponsoru atbalstu rīkoja svinīgo pasākumu sporta kompleksā „Ķeizarmežs”, kas pulcēja aktīvākos cilvēku ar invaliditāti organizāciju pārstāvjus, lai satiktos, kopīgi atskatītos uz aizejošajā gadā paveikto, neformālā gaisotnē pārrunātu aktuālos jautājumus un nākotnes vīzijas un idejas.
 
04.12.
04.,05.12.
 
Š.g. 4. un 5.decembrī Briselē notika konference par godu Eiropas dienai Cilvēkiem ar invaliditāti „Jaunatne = Nākotne. Veidosim visiem vienādu nākotni”. Tajā Latvijas jauniešus ar invaliditāti pārstāvēja 3 dalībnieki no  SUSTENTO – Alla Muškina (Ludza), Māris Svikliņš (Rīga) un Egils Veigurs (Preiļi).
 
06.12.

13.12.

Viļņā notika Lietuvas Cilvēkiem ar invaliditāti foruma rīkotā konference "Ir laiks uzsākt dialogu", kas veltīta ES izsludinātajam 2007. - vienlīdzīgu iespēju visiem - gadam, kur Latviju pārstāvēja LCĪVSO SUSTENTO.
 
01. - 31.12.
 
SUSTENTO ir uzsākta triju  ar ESF finansiālo atbalstu īstenojamo projektu realizācija: Konsultācijas un apmācība komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai;  Projekts „Piecsoļu motivācijas programma cilvēku ar invaliditāti – bezpajumtnieku integrācijai darba tirgū” ; Motivācijas programma “Solis ceļā uz darbu” .